Www.watikjezeggenwil.nl

Leonhard Vreekamp en Henk Osinga uit Heerde zijn de website Watikjezeggenwil.nl begonnen, een initiatief van Landgoed Bonenburg.

Een plek voor wijze levensverhalen

Deze website geeft een kijkje in de levens van oudere bewoners uit onze omgeving. Mensen die we misschien kennen of nu leren kennen.
Tegelijk is het een website waarmee we hopen dat jong en oud elkaar echt gaan ontmoeten.

Er zijn inmiddels al 2 verhalen te vinden van Oud-Oenenaren,

Doe mee!

Wij willen iedereen die ‘jong’ is vragen mee te doen aan deze ontmoeting met ‘ouderen’. Met opa’s, oma’s, buren en bekenden. Een ontmoeting die opeens door de beperkingen van Corona een bijzonder karakter krijgt.
Dat zal de komende tijd om een wat alternatieve aanpak vragen, op veilige afstand. Dat kan door te bellen, skypen, zoomen, face-timen, mailen of misschien wel weer ‘ouderwets’ een echte brief te schrijven. We hopen op jullie enthousiaste medewerking en kijken uit naar de mooie, verrassende en warme verhalen van onze oudere mensen die ons lief zijn!

Op de website Www.watikjezeggenwil.nl kun je een vragenlijst downloaden en nog veel meer informatie vinden !

Website: watikjezeggenwil
download: vragenlijst
Het redactieadres is: info@watikjezeggenwil.nl