Hervormde Gemeente Oene

Vrijdagmiddag 13 maart heeft het moderamen van de kerkenraad besloten om alle kerkelijke activiteiten die tot en met 31 maart gepland zijn niet door te laten gaan. De zondagse kerkdiensten zullen alleen via internet of kerkradio te volgen zijn. De dienstdoende voorganger zal in de aanwezigheid van een klein aantal ambtsdragers vanuit de kerk een dienst leiden. Hierbij zal de organist zorgen voor een muzikale omlijsting. Tijdens de kerkdiensten zal er geen kinderoppas zijn. De diensten zullen op de normale tijden gehouden worden. Naast kerkradio en kerkdienstgemist.nl zal ook een YouTube audio kanaal opgezet worden. Dit om de site kerkdienstgemist.nl te ontlasten.

De zondagse diensten kunt u als volgt bereiken:
Kerkdienst gemist directe link: http://kerkdienstgemist.nl/assets/1411086.mp3
YouTube Audio stream: https://www.youtube.com/channel/UCnNFsmPwWDf-t6JJ6JzW4BA

Andere activiteiten die helaas niet doorgaan zijn:

– Oppasdienst
– Jeugddienst (22 maart)
– Boekenstand
– Bibliotheek
– Zondagsschool
– Catechese
– Activiteiten afsluiting winterwerk (29 maart)
– Jeugdclubs
– Contactkring
– Ouderenmiddag
– Lois
– Mannen Bijbelkring

Ook voor andere activiteiten is de Ark gesloten.

Data Heilig Avondmaal 2020

Voorbereidingszondag, avondmaalsviering en dankzegging.

Zondag 9 februari, 16 februari
Zondag 14 juni, 21 juni
Zondag 20 september, 27 september
Zondag 29 november, 6 december

De kerkenraad meldt tevens dat de drie erediensten rond de avondmaalstafel een eenheid vormen. De één kan niet zonder het ander. Met andere woorden: probeer zoveel mogelijk in al deze diensten aanwezig te zijn.

Oud papier data 2020

Het oud papier wordt dit jaar bij u opgehaald op zaterdag 7 maart, 6 juni, 5 september en 5 december. Noteert u deze data vast in uw agenda?

Live uitzenden / kerkdienstgemist 

Sinds enkele weken kunnen de kerkdiensten van onze gemeente live meegeluisterd worden via internet. Deze mogelijkheid bestaat naast de gebruikelijke kerkradio uitzending. Wanneer u/jij live wilt meeluisteren of een opgenomen dienst wilt terugluisteren, kunt u/jij hiervoor naar www.kerkdienstgemist.nl gaan en in het zoekscherm de plaatsnaam invullen. Ook biedt kerkdienstgemist.nl een app aan voor de smartphone/tablet waarmee de diensten meegeluisterd of teruggeluisterd kunnen worden.

Collectemunten
Bij deze herinneren wij u aan de mogelijkheid om collectemunten te bestellen door vooraf het bedrag over te maken op de rekening van college van kerkrentmeesters Herv. Gem. Oene, Rabobank-IBAN-nummer NL98 RABO 0348 2001 61, met vermelding collectemunten, hoeveel en van welke waarde u wenst, zijnde € 0,65,€ 0,80,€ 1,50 of € 3,00. Het voornemen is om deze dan zo spoedig mogelijk bij u te bezorgen.
De kerkrentmeesters

Voor meer nieuws en informatie kijk op de website van de kerk website kerk

Ned Herv Kerk Oene
Ned Herv Kerk Oene