Hervormde Gemeente Oene

Data Heilig Avondmaal 2019

Hierbij de data voor de viering van het Heilig Avondmaal
Voorbereiding Viering/Nabetrachting en Dankzegging
10 februari 17 februari
16 juni 23 juni
15 september (avond) 22 september
8 december 15 december

Live uitzenden / kerkdienstgemist 

Sinds enkele weken kunnen de kerkdiensten van onze gemeente live meegeluisterd worden via internet. Deze mogelijkheid bestaat naast de gebruikelijke kerkradio uitzending. Wanneer u/jij live wilt meeluisteren of een opgenomen dienst wilt terugluisteren, kunt u/jij hiervoor naar www.kerkdienstgemist.nl gaan en in het zoekscherm de plaatsnaam invullen. Ook biedt kerkdienstgemist.nl een app aan voor de smartphone/tablet waarmee de diensten meegeluisterd of teruggeluisterd kunnen worden.

Collectemunten
Bij deze herinneren wij u aan de mogelijkheid om collectemunten te bestellen door vooraf het bedrag over te maken op de rekening van college van kerkrentmeesters Herv. Gem. Oene, Rabobank-IBAN-nummer NL98 RABO 0348 2001 61, met vermelding collectemunten, hoeveel en van welke waarde u wenst, zijnde € 0,65,€ 0,80,€ 1,50 of € 3,00. Het voornemen is om deze dan zo spoedig mogelijk bij u te bezorgen.
De kerkrentmeesters

Voor meer nieuws en informatie kijk op de website van de kerk website kerk

Ned Herv Kerk Oene
Ned Herv Kerk Oene