KMWO – Nieuwsberichten

Hieronder een selectie van eerder verschenen nieuwsberichten

____________________________

Vrijwilligers houden molen in Oene gaaf

OENE – Vrijwilligers zorgen er voor dat de Oener gemeenschap met de 154-jarige molen Werklust kan blijven pronken. Ze steken vele uren in het onderhoud en het laten draaien. Het gaaf houden van een molen is geen sinecure.

Bron Dick van der Veen () www.Veluweland.nl

Eind zeventiger jaren van de vorige eeuw was de molen sterk in verval geraakt. Dan komt de Stichting Behoud Korenmolen Werklust van de grond. Die zorgt met mierenvlijt voor het verkrijgen van middelen om Werklust flink te renoveren. Het staat allemaal uitvoerig beschreven in het boek ,,150 jaar Molen Werklust” dat ter gelegenheid van dat jubileum werd uitgegeven.
Stond toen de molen volop in de belangstelling; de aandacht ervoor is dankzij de inspanningen van het bestuur van zeven mannen en vrouwen onverflauwd gebleven. Rein Hannema, Epenaar van geboorte, maar inmiddels al 35 jaar woonachtig in Oene, is na het jubileum aangetreden om het onderhoud voor zijn rekening te nemen. Daar heeft men een beste aan. Hij vertelt op de omloop over de aanschaf van nieuwe zeilen. ,,We hadden nog recht op enige subsidie van de gezamenlijke overheden. De zeilen waar door de tand des tijds aangetast. Ze hadden wellicht nog een jaar meegekund, maar nu we de kan s kregen om ze te vervangen behoefden we geen drie keer na te denken.” De zeilen zijn gemaakt door een vakman uit Baarn die dat ambachtelijk met de hand doet. Voor molens en schepen. Ze hangen er net wanneer de eerste dag van Op Pad in Oene plaats vindt. ,,We hebben vandaag al meer mensen op bezoek gehad dan met de Monumentendag”, zo wordt ons meegedeeld. Rein legt uit dat de zeilen zowel vol als op halve wieken kunnen worden ingezet. Dat hangt af van de wind. ,,De vorige gingen 26 jaar mee. De subsidies verminderen, maar me dunkt dat de economie de komende 26 jaar voldoende tijd krijgt om zich te herstellen.”
Schilderwerk
Vorig jaar gaf schilder Jager uit Vaassen de bovenkant van de molen een nieuwe laag. ,,Daar zijn we maar wat blij mee. Hij is door het molenvirus geraakt en doet binnenkort de stellingen”. Zelf overkwam hem dat ook.
,,Vroeger fietste ik honderden keren langs Werklust zonder de molen een blik te gunnen. Totdat ik in gesprek raakte met Evert Slotbom, die het wel en wee zeer aan het hart gaat. ,,Hij maakte me enthousiast. Wanneer je ouder wordt krijg je meer interesse voor vroeger. Ik heb de techniek van de molen leren kennen en ben er weg van. Nee, molenaar ben ik niet. Wie weet als ik straks meer tijd heb.” Nu houden Jan van de Wetering en Kees Poppeliers de molen draaiende. Ze hebben af en toe hulp van Rudie uit Wapenveld. ,,We hadden een stagiair die helaas onvoldoende tijd had om zijn studie af te maken. Die studie betalen we als molenstichting voor degene die er tijd in kan stoppen. Op zaterdag tussen 11 en 16 uur kan men zich bij de molen melden of anders bij Willie hiernaast in de winkel.”


Persbureau Dick van der Veen <> BDU

_____________________________________

Nationale Molendag 12 mei 2012

Op 12 mei wordt in Nederland Nationale Molendag gevierd. Natuurlijk doen wij als stichting Behoud Korenmolen Werklust ook weer mee.

Wat hebben wij u te bieden?

• Van 11.30 tot 12.30 is er weer het jaarlijkse optreden van muziekvereniging Vriendschap uit Oene. Er is een terras aanwezig om gezellig naar de muziek te kunnen luisteren.

• Vanaf 9.00 uur kunt u starten met een fietstocht, deze wordt georganiseerd door de VVV.

• Vanaf 9.30 uur tot 16.00 uur zijn er weer heerlijke oliebollen te koop. De opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van de molen. U kunt van te voren tegen betaling bij Willie uw bestelling opgeven. Deze oliebollen kunnen alleen op 12 mei worden opgehaald.

• Natuurlijk kunt u de molen bezichtigen en onze heerlijke producten kopen.

Graag zien we u op de 12de mei bij de molen.

________________________________________________
Molenkaarten en boeken te koop

We hebben molenkaarten en een molenboek op marktplaats gezet.

Op deze manier hopen we extra aandacht te vestigen voor het behoud korenmolen werklust te oene.

molenkaarten: http://link.marktplaats.nl/443812625

Molenboek: http://link.marktplaats.nl/447306409


Feest op de molen 14 mei 2011

Op 14 mei werd in heel Nederland Nationale Molendag gevierd. Natuurlijk deden wij als Stichting Behoud Korenmolen Werklust ook weer mee. Er waren heerlijke oliebollen te koop. Ook was de molen startpunt voor een prachtige fietstocht. Muziekvereniging Vriendschap heeft een optreden verzorgd .

De VVV’s op de Veluwe combineren de nationale molendag op 9 mei met een speciale fietsactiviteit.
Voor € 3,50 kan men deelnemen, daarbij is een herinneringsmedaille inbegrepen.
Vanaf de VVV in Epe kunt u starten voor een mooie route van ca. 35 km. De route is uitgezet aan de hand van het knooppuntensysteem. U fietst via de bosrijke omgeving van Emst naar Vaassen waar u langs Kasteel Cannenburch en Daams Molen komt. Bij Daams molen staat een kraampje buiten met diverse meelsoorten, Veluwse stoofpotjes en ansichtkaarten. Ook is dit de controlepost. Daarna vervolgt u de route richting Oene waar u langs Korenmolen Werklust komt. Tussen 11.30 en 12.30 uur speelt muziekvereniging Vriendschap hier een gezellig deuntje. Ook is er verkoop van meel, oliebollen en pannenkoeken. Op het terras kunt u genieten van koffie, thee of limonade. Hier is ook weer een controlepost.

De route is verkrijgbaar bij de VVV Epe die open is van 9.00 – 17.00 uur.

algemeen persbericht maart 2009:
NATIONALE MOLEN- EN GEMALENDAG: ‘TERUG NAAR TRADITIE!’
Amsterdam – De Nationale Molen- en Gemalendag, het 36-jaar oude evenement wordt wegens succes van vorig jaar wederom een heel ‘wiekend’ gehouden, te weten op zaterdag 9 en zondag 10 mei. Hiertoe is besloten na het succes en de grote belangstelling voor dit culturele erfgoed tijdens het Nationale Molen- en Gemalendag weekend van 2008. Meer dan de helft van alle authentieke molens in Nederland is voor deze gelegenheid opengesteld en ook bij vele gemalen staan de deuren open voor het publiek.De Nationale Molen- en Gemalendag biedt dit jaar verschillende activiteiten in het thema van de traditie. Het is een unieke gelegenheid om molens en gemalen te bezoeken op plaatsen die soms moeilijk toegankelijk zijn. Bij vrijwel elke molen of gemaal zijn feestelijke traditionele activiteiten georganiseerd die uiteenlopen van Kunst tot Culinair en van Actief tot jezelf lekker lui laten verwennen. Ook is het mogelijk verschillende workshops te volgen. Voor kinderen zijn er talloze bezigheden in en rond de molen of het gemaal georganiseerd, bijvoorbeeld maak je eigen tol. Bezoek met het hele gezin eens na middernacht een molen tijdens het ‘24 uurs malen’. Een heel bijzondere ervaring!

Molenaars en machinisten leiden de bezoekers rond en vertellen over de oude- en nieuwe technieken. De machtige werktuigen die gebruik maken van wind- en waterkracht en die grote en kleine raderen in beweging brengen, spreken nog steeds tot ieders verbeelding. Het is fascinerend om te zien hoe met deze natuurkrachten wordt gezaagd, hoe het graan tot meel wordt gemalen, olie uit zaden wordt geperst of hoe papier wordt gefabriceerd. Ook zijn molens in onze lage en waterrijke landen essentieel geweest voor het droogmalen van meren en het reguleren van de waterhuishouding van ons land.
Als gevolg van de technische ontwikkeling verdwenen veel molens vanaf het eind van de 19e eeuw. Het waren de stoom-, diesel- en elektrische gemalen, die de rol van veel watermolens overnamen. Ook veel oude gemalen werden ingehaald door de technische ontwikkelingen. Gelukkig zijn er bijzondere exemplaren bewaard gebleven en gerestaureerd. Ook die zijn te zien tijdens de Nationale Molen- en Gemalendag. Let bij molens op de blauwe wimpel, die wappert als deze te bezoeken is. Ook als de wieken of waterraderen rondgaan, is de molen in de meeste gevallen voor publiek opengesteld. Op www.nationalemolenengemalendag.nl is een overzicht te zien van de molens en gemalen die aan het evenement meedoen. Meer informatie staat op www.molens.nl en op www.gemalen.nl.

MOLENBOEK

Het Molenboek gaat uitgebreid in op de historie van Werklust en overige molens en is voorzien van historisch, niet eerder gepubliceerd fotomateriaal.
Het boek is op diverse adressen in Oene te koop voor 10 euro.. Overige geïnteresseerden in Epe en Vaassen vinden het in de boekhandelvoor 12,50 euro.

Nationale Molendag en Lekker Lokaal op 10 mei 2008.

De VVV’s op de Veluwe combineren de nationale molendag op 10 mei met een bijzondere fietsactiviteit, waarbij alle deelnemende kantoren een speciale route hebben, zo ook het kantoor in Epe. Per deelnemende VVV is een route verkrijgbaar à € 3,50. De lengte van de fietsroute varieert per VVV en loopt uiteen van 25 tot 50 kilometer. Van de meeste routes bestaat een korte (25 tot 30 kilometer) en een lange variant (40 tot 50 kilometer). Het kantoor in Epe opent om 9.00 uur. Als aandenken ontvangen de deelnemers bij genoemde VVV-kantoren een medaille.
De route van kantoor Epe komt langs korenmolen Werklust in Oene, hier zijn doorlopend rondleidingen, er kan wat gedronken worden en er worden pannenkoeken gebakken. Muziekvereniging Vriendschap speelt tussen 11.30-12.30 een vrolijk deuntje.

Stichting Behoud Korenmolen Werklust Oene ontvangt bord van Jubileumcommissie .

Bron: Delta Post. Bestuur en jubileumcommissie van de molen Werklust hebben het jubileumjaar ingezet met de onthulling van een fraai bord dat niets aan duidelijkheid te wensen over laat. Toos Heeres en Zwier van der Weerd boden het bestuur onder leiding van voorzitter Gerrie van de Wetering symbolisch de belettering voor de molen aan. “Ieder jaar komt er een getalletje bij. Net zolang totdat het bestuur er genoeg van krijgt”, aldus Van der Weerd in een humoristische toespraak. Daarna werd getoost op de komende activiteiten met ‘korenbitter.’ In de maand van het jubileum, september, verschijnt een bewaarboek. Er wordt gewerkt aan een gevarieerd feestprogramma waarvan onder meer een recordpoging deel uit maakt.

Stichting Behoud Korenmolen Werklust Oene


Stichting Behoud Korenmolen Werklust Oene ontvangt € 1.500,- vanuit het voor elkaar Fonds.

Op 2 mei jl. ontving Stichting Behoud Korenmolen Werklust uit Oene, uit handen van Emmy de Veen, ledenraadslid Univé Stad en Land en Marleen Ziengs, Vestigingsmanager Epe van Univé Stad en Land, een donatie voor de aanschaf van een beamer en een laptop om aan scholen, toeristen en groepen belangstellenden de historie van de molen te kunnen tonen.
Univé Stad en Land is een echte Ledenorganisatie, van en voor de leden. Het behartigen van het ledenbelang staat dan ook voorop. Daarnaast heeft Univé Stad en Land ook een maatschappelijke taak. Via de oprichting van het voor elkaar Fonds kan zij hier invulling aangeven. Vanuit dit fonds worden lokale goede doelen, aangebracht door de leden, gefinancierd.

De Korenmolen Werklust is in 1858 gebouwd. In die tijd brachten boeren hun rogge naar de molen om het tot roggemeel te laten vermalen, waarna de bakker er voor een geringe vergoeding brood van bakte voor het boerengezin. In 1982 is de molen het eigendom geworden van Stichting Behoud Korenmolen Werklust. Deze stichting heeft er dankzij de vele donaties en steun van mensen binnen en buiten Oene voor gezorgd dat de molen in 1984 prachtig is gerestaureerd. Sindsdien is het elke zaterdag mogelijk om te molen te bezichtigen en de werkzaamheden uit vroeger tijden opnieuw te bekijken. Met behulp van de door het voor elkaar Fonds gedoneerde technische snufjes is dit sinds kort nóg beter mogelijk.


De Lekker Lokaal! dag van de Oener molen op 12 mei 2007 as. ziet er als volgt uit:

Opening om 9.30 uur. Fietstochten naar de deelnemende bedrijven zijn gratis verkrijgbaar.
Op het molenterrein worden pannenkoeken gebakken en kunt u een kopje koffie op het terras nuttigen. De opbrengst van deze aktiviteiten komen ten goede aan het onderhoud van de molen.
Vanaf 11.30 tot 12.30 zal de muziekvereniging Vriendschap uit Oene een mini-concert verzorgen. Ook zal de Zelfslachtende Slager G. Ter Weele en Zoon uit Oene met een kraam aanwezig zijn. Voor alle kinderen is een kleurplaat af te halen in de molen. Het spreekt voor zich dat er de gehele dag door rondleidingen zullen worden gegeven door de aanwezige molenaar en bestuursleden. Om ca. 1700 .uur zal de afsluiting van de Lekker Lokaal! dag 2007 zijn.