KMWO – ANBI

ANBI gegevens 2020

Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor bij de Belastingdienst geregistreerde instellingen veranderd. Het doel daarvan is om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Ook voor onze Stichting gelden deze nieuwe voorwaarden. Hieronder vindt u alle gegevens om aan die nieuwe voorwaarden te voldoen.

Naam van de Stichting:
Stichting Behoud Korenmolen “Werklust” te Oene, opgericht 19 februari 1982.
RSIN nummer: 97.34.697
Contact
Postadres:
Stichting Behoud Korenmolen “Werklust” te Oene
Houtweg 41 A 8167 PJ Oene

Email:info@molenwerklustoene.nl

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Rein Hannema; voorzitter
Ruud Timmermans; secretaris
Henri Dijkhof; penningmeester
Matthias Achterkamp; bestuurslid

Het beleidsplan:
Het doel van het bestuur is zorgen dat de molen niet verwaarloost. Alles is gericht op het onderhoud van de molen en het wekelijks laten draaien van de molen.
We proberen minimaal twee molenaars aan de molen te binden. We proberen gelden bijeen te brengen door verkoop van meelproducten en souvenirs. Ook geven we rondleidingen voor diverse groepen. De molen kan ook gebruikt worden voor huwelijksfoto’s. We nemen deel aan activiteiten die in Oene plaatsvinden, voorbeelden hiervan zijn deelname aan Oene Op Pad en de kerstmarkt. Via een nieuwsbrief proberen we de donateurs en sponsors éénmaal per jaar op de hoogte te stellen van het onderhoud.
Beloningsbeleid:
De Stichting werkt alleen met vrijwilligers, met vrijwillige molenaars en ook de bestuursleden ontvangen geen vergoeding.
Doelstelling van de Stichting:
De Stichting heeft ten doel het in stand houden van de molen Werklust te Oene. De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door de molen onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten 2020
• 9 mei 2020 deelname aan Nationale Molendag (afgelast i.v.m. corona)
• 23 juli en 30 juli 2020 deelname aan Oene Op Pad, openstellen molen en rondleidingen
• Iedere zaterdag is de molen open geweest voor publiek van 10.00 uur tot 13.00 uur
• In de maanden juli en augustus is de molen open geweest van 10.00 uur tot 16.00 uur.
• Door het jaar heen zijn er voor groepen en scholen rondleidingen geweest onder begeleiding van een molenaar.
• Diverse onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd.

De financiële verantwoording St. Behoud Korenmolen Werklust

Verlies- en winstrekening 2020

Verkoop meelproducten € 3.996
Giften en donaties € 2.504
Overige € 7
Totale opbrengsten € 6.507
   
Inkoop meelproducten € 2.241
Algemene kosten €3.895
Bankkosten € 174
Totale kosten € 6.310
   
Resultaat € 197

De balans is hieronder in te zien of te downloaden