Kulturhus Oene

Samen onder één dak. Van de dokter, de school tot en met de muziekvereniging. Dat is Kulturhus Oene.

Met uitzondering van de ruimtes van de vaste gebruikers worden verhuurd:

  • Moderne sportzaal, goedgekeurd voor officiële wedstrijden
  • Podium met akoestisch plafond
  • Bij voorstellingen ruimte voor >200 mensen in de zaal
  • 2 Vergaderruimtes
  • 3 Multifunctionele ruimtes, 2 ervan kunnen samengevoegd worden tot één grote ruimte.
  • Heeft u interesse?? Zie onder voor de contactgegevens

Te Huur:
De sporthal in het kulturhus is te huur, voor slechts 12,50 euro per uur.
het is een grote hal die geschikt is voor bijna alle sporten.
Er zijn douches en drink gelegenheid is ook aanwezig.

Vaste gebruikers:

De Oener Huisartsenpraktijk
De Oener Huisartsenpraktijk is apotheekhoudend en heeft twee huisartsen, mevr. I.B.C. Mantel-Hendriks en dhr. F. Stijntjes.

Daltonschool ‘De Bongerd’
Openbare basisschool voor Daltononderwijs. Een kleine, persoonlijke school waar wordt gewerkt volgens het Daltonprincipe: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en samenwerken zijn sleutelwoorden.

Peuterspeelzaal Koppel
ma t/m vrij 08.00-17.00 uur
De peuterspeelzaal en peuteropvang is bedoeld voor kinderen van twee tot vier jaar. Kinderen hebben hier niet alleen veel plezier; het is ook goed voor hun ontwikkeling. De begeleiding gebeurt door één of twee gekwalificeerde pedagogisch medewerkers, ondersteund door stagiaires en/of vrijwilligsters.

Muziekvereniging Vriendschap
di 19.30-21.30 uur repetitie slagwerkgroep
do 19.30-21.30 uur repetitie fanfarekorps
vrij 14.30-18.00 uur muzieklessen
vrij 18.30-21.00 uur repetitie opleidingsorkest en muzieklessen
Muziekvereniging “Vriendschap” bestaat uit een fanfarecorps, een slagwerkgroep, een opleidingsorkest en natuurlijk leerlingen. De vereniging verleent muzikale medewerking aan allerlei festiviteiten in en om Oene.

Gymnastiekvereniging Gazelle
Gazelle biedt jong en oud sportieve ontspanning.

FysioPlusEpe locatie Oene
ma 8.30-12.30 uur
do 8.30-12.30 uur
Fysiotherapie Epe-Oene (klik hier voor de website) biedt hulp bij een breed scala van problemen aan het bewegingsapparaat. De aanpak is persoonlijk en biedt u de therapie, begeleiding en nazorg die u nodig heeft.
Telefonisch bereikbaar in Epe: 0578-612862 en Oene: 0578-722822

Hart en Spel (geen website)
di 19.00-21.00 uur
U kunt hier contact opnemen met Hart en Spel.
Wie problemen met zijn of haar hart heeft (gehad) of wil voorkomen, werkt graag aan z’n conditie. Bij Hart en Spel wordt met sport en spel de hart- en longfunctie getraind.

Prikpost Apeldoorn
woe 9.00-10.00 uur

Prikpost Deventer
vrij 10.00-10.30 uur
U hoeft geen afspraak te maken om bloed te laten prikken. Neem bij een bezoek altijd mee: uw inschrijfkaart of patiëntenkaart van het ziekenhuis, uw identiteitsbewijs en het laboratoriumaanvraagformulier dat u van de huisarts kreeg.

Zuuker sportvereniging (geen website)
woe 20.00-21.30 uur
U kunt hier contact opnemen met de Zuuker Sportvereniging.
ZSV: “Fanatieke “oude jongelingen” van 18 tot 99 jaar werken aan het luie zweet en de lachspieren”
ZSV speelt volleybal, dames en heren gemengd. Geen geen vast team, geen wedstrijden. Wel een stukje gezelligheid, humor en gein. Veel van onze leden spelen mee met de TRIM-competitie in Epe in diverse bedrijfsteams en gebruiken deze woensdag als trainingsavond.

Netbal (geen website)
woe 14.30-16.00 uur
U kunt hier contact opnemen met Netbal.
Met netbal blijven ouderen actief en sportief.

SWO/E Bewegen voor ouderen
di 15.30-16.30 uur
Stijf worden kan altijd nog! Met een gezellig uurtje gym per week blijven ouderen soepel én in contact.

School met de Bijbel Oene
Vier dagen per week maakt de School met de Bijbel Oene gebruik van de sporthal voor de gymlessen.

Uitleenpunt Bibliotheek
Op maandag van 15.30 tot 16.30 uur en op dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur is het uitleenpunt
van de bibliotheek geopend voor alle leden van de Bibliotheek Noord Veluwe.

Buurtzorg Oene
Dagelijks aanwezig

adres: Kulturhus Oene Dorpsstraat 16A : 8167 NOene

Facebook : kulturhus Oene
Twitter: @kulturhusoene
www: kulturhus-oene.nl
e
mail: info@kulturhus-oene.nl