Ondernemers Vereniging Oene

het dorp Oene
Het dorp Oene is één van de vier dorpen behorende bij de gemeente Epe. Met ca. 1.600 inwoners is het een klein dorp met een grote onderlinge betrokkenheid en een rijk sociaal leven. Er zijn goede voorzieningen aanwezig: twee basisscholen, een kulturhus, het dorpsplein, winkels, een hechte kerkgemeenschap en een rijk verenigingsleven. Oene is bekend om het Oener Koefeest, Oranjefeest, Koningsdag, Op Pad in Oene en enkele op de regio gerichte winkelbedrijven.

Ondernemers in Oene
Oene is een dorp van “doeners”. Dat zie je terug in het aantal ondernemers in en rond het dorp. Waar elders op het platteland voorzieningen en winkels vaak al verdwenen zijn, heeft Oene nog zijn bakker, slager en kruidenier. Maar onder andere ook een fietsenmaker, garagebedrijf en café-restaurant. Met nog een aantal ondernemers uit andere sectoren heeft de ondernemersvereniging een ledenaantal van rond de dertig.

Ondernemersvereniging Oene
De meeste ondernemers in Oene zijn verenigd in de Ondernemersvereniging Oene.

wat doet de ondernemersvereniging
De ondernemersvereniging behartigt de belangen van de leden en ondersteunt activiteiten in Oene. Dat gaat onder andere over:
Organiseren van activiteiten in het dorp vanuit de ondernemers, zoals de jaarlijkse kerstmarkt. Momenteel wordt gedacht aan een ondernemersshow. In het verleden werd er regelmatig een zeer populaire ondernemersshow georganiseerd door de Ondernemersvereniging; omdat het te duur werd is de vereniging daar destijds mee gestopt. Nu wordt bezien of een dergelijk evenement in een andere vorm kan terug keren.
Overleg met instanties. Dat is meestal de gemeente en het gaat dan over openingstijden, voorzieningen in de openbare ruimte en specifiek over welkoms-/evenementenborden in het dorp.
Werken aan een toeristisch Oene. Daar is in 2013 een begin mee gemaakt. De ondernemersvereniging is aangehaakt aan Stichting Promotie Gemeente Epe.