De Christenvrouw – Yentl

Wij nodigen u hartelijk uit om eens een avond of morgen onze gast te zijn. We hopen dat de kennismaking zo goed bevalt, dat wij u t.z.t, als lid mogen begroeten.

Vergaderingen
De afdeling van de Christenvrouw in Oene vergadert maandelijks op
dinsdagavond vanaf 19.30 uur. Ook worden twee koffieochtenden
gehouden van 9.30 uur tot 11.30 uur. Tijdens de koffieochtenden is
er kinderoppas. Voor deze bijeenkomsten worden gastsprekers
uitgenodigd en worden in de grote zaal van het verenigingsgebouw
“de Ark” te Oene gehouden.

Afdeling Oene  ‘Yentl’

Plaats bijeenkomst: Oene Aanvang avond: 19.30 – 22.00 uur
Adres: Keizerstraat 4 Aanvang morgen: 09.30 – 11.30 uur
Locatie / gebouw: Grote zaal van
gebouw “De Ark”
website

Wij nodigen u van harte uit voor onderstaande bijeenkomsten:

SEIZOEN 2017-2018

Maand Datum Onderwerp Spreker
september 12-09-2017 Zwerven over de Veluwe – een dia-klankbeeld
oktober 10-10-2017 Voorbereiding Oener koefeest .
november 14-11-2017 Domaris in Israël
november 28-11-2017 Koffiermorgen: Het leven van Coiry ten Boom
december 19-12-2017 Kerstviering met Loïs .
januari 09-01-2018 Crea avond
februari 13-02-2018 Jaarvergadering + “Verliefd, verloofd, getrouwd”
maart 13-03-2018 De min van Koningin Wilhelmina
maart 27-03-2018 Koffiemorgen: Elia bidt volhardend en verwachtend, en jij?
april 10-04-2018 De beste medicijnen staan in onze achtertuin

Doelstelling Volgens de statuten: artikel 3. Doel
1 De vereniging wil vanuit de Bijbel christenvrouwen behulpzaam zijn, om te komen tot een beter inzicht en betere kennis omtrent de problemen van deze tijd, ten aanzien van gezin, maatschappij, staat en cultuur.
2 Zij wil zich inzetten om in Nederland de bijbelse normen en waarden te handhaven en zal wanneer deze in het geding komen haar stem doen horen bij de overheid en andere organisaties.
3 Zij wil christenvrouwen met elkaar in contact brengen.
4 Dit alles zal dienen te geschieden in overeenstemming met de grondslag