De Christenvrouw – Yentl

Wij nodigen u hartelijk uit om eens een avond of morgen onze gast te zijn. We hopen dat de kennismaking zo goed bevalt, dat wij u t.z.t, als lid mogen begroeten.

Vergaderingen
De afdeling van de Christenvrouw in Oene vergadert maandelijks op dinsdagavond vanaf 19.30 uur. Ook worden twee koffieochtenden gehouden van 9.30 uur tot 11.30 uur. Tijdens de koffieochtenden is er kinderoppas. Voor deze bijeenkomsten worden gastsprekers uitgenodigd en worden in de grote zaal van het verenigingsgebouw “de Ark” te Oene gehouden.

Afdeling Oene  ‘Yentl’

Plaats bijeenkomst: Oene Aanvang avond: 19.30 – 22.00 uur
Adres: Keizerstraat 4 Aanvang morgen: 09.30 – 11.30 uur
Locatie / gebouw: Grote zaal van
gebouw “De Ark”

Wij nodigen u van harte uit voor onderstaande bijeenkomsten:

SEIZOEN 2018-2019

Maand Datum Onderwerp Spreker
oktober .
november
november
december .
januari
februari
maart
maart
april

Doelstelling Volgens de statuten: artikel 3. Doel
1 De vereniging wil vanuit de Bijbel christenvrouwen behulpzaam zijn, om te komen tot een beter inzicht en betere kennis omtrent de problemen van deze tijd, ten aanzien van gezin, maatschappij, staat en cultuur.
2 Zij wil zich inzetten om in Nederland de bijbelse normen en waarden te handhaven en zal wanneer deze in het geding komen haar stem doen horen bij de overheid en andere organisaties.
3 Zij wil christenvrouwen met elkaar in contact brengen.
4 Dit alles zal dienen te geschieden in overeenstemming met de grondslag