Stichting D’ Olde Banke

Verenigingen uit Oene en Welsum kunnen jaarlijks vóór 31 december een verzoek om een financiële bijdrage bij de
“Stichting D’Olde Banke” indienen. Dit vindt plaats in het kader van het bevorderen van het maatschappelijk belang en ondersteuning van het verenigingsleven in het voormalig werkgebied van Rabobank Oene.
Alleen schriftelijke verzoeken kunnen zo mogelijk worden gehonoreerd, hierin moet men duidelijk de motivatie voor de
aanvraag vermelden. Het dient dus een goed onderbouwd verzoek te zijn. Wilt u hierbij ook uw IBAN-nummer vermelden?
De aanvragen moeten uiterlijk 31 december binnen zijn bij:
Secr. Eperweg 1 8167 LE OENE
In de loop van januari 2021 vindt de beoordeling plaats.