Stichting D’ Olde Banke

Aanvragen bijdrage d’Olde Banke

Stichting d’Olde Banke ondersteunt sinds jaar en dag de verenigingen in Oene en Welsum die tot het voormalige werkgebied van de Rabobank Oene behoren.

Dit allemaal in het kader van het bevorderen van het maatschappelijk belang en ondersteuning van het verenigingsleven. Zeker ook nu na een hele tijd van onzekerheid door de coronaperiode.

Alleen schriftelijke verzoeken kunnen worden gehonoreerd, hierin moet men duidelijk de motivatie voor de aanvraag aangeven. Het dient een goed onderbouwd verzoek zijn.

Gaarne ook het IBAN-nummer vermelden. De aanvragen moeten uiterlijk 31 december 2020 binnen zijn bij:

Secr. Stichting d’Olde Banke, Het Duivenslag 35, 8167 NM, OENE.

In de loop van het volgende jaar vindt dan de beoordeling plaats.