Bovenstemgroep Noord-Oost Veluwe optreden 14 mei

Repetitie:

Vorige week vrijdag hadden wij de laatste repetitiebijeenkomst van dit zangseizoen. Wij hopen op een goede vakantieperiode voor iedereen en op vrijdag 6 september a.s. willen wij b.l.e.w. weer verder gaan oefenen (ook met meerdere nieuwe liederen). Wel willen wij voor de vakantie als groep nog één keer gaan optreden. Zie hierna.

Zingen in de Boskamp te Epe:

Volgende week dinsdag 14 mei a.s. willen wij gaan zingen voor en met de bewoners van het verzorgingshuis de Boskamp in Epe. Er staan allemaal bekende psalmen en geestelijke liederen op het programma. De aanvang is om 19.30 uur. Iedereen is hartelijk welkom om (gratis) mee te komen zingen en het adres is Albert Schweitzerlaan 25, 8162 DS Epe. Bij het zorgcentrum is ruimschoots parkeergelegenheid aanwezig.

Om al vast te noteren:

Voor het nieuwe zangseizoen 2019/2020 zijn tot op heden de volgende zangavonden afgesproken:

– zaterdag 5 oktober 2019: Lambertikerk in Zelhem;

– zaterdag 16 november 2019: Grote Kerk te Epe;

– zaterdag 8 februari 2020: Hervormde Kerk te Oene.

CD’s:

In de afgelopen jaren verleenden wij als bovenstemgroep medewerking aan professionele cd-opnamen in Barneveld, Elburg, Elspeet, Kampen, Rhenen en Tiel. Enkele van die cd’s zijn nog te verkrijgen bij Wim Junte (tel. 0578-641435). Deze laatste cd’s kosten € 5,- per stuk. Helpt u ons van deze restantvoorraad af? Het zijn echt de allerlaatste en om de prijs hoeft u het niet te laten. Tevens aardige weggevertjes.

Informatie: