Beste inwoners van Oene en omgeving

De IJsselkaravaan is een project van Stichting IJsselbiënnale waarin samen met inwoners van kleine kernen langs de IJssel het landschap wordt onderzocht. In april hadden wij met u in Museum Oene in gesprek willen gaan over de waarden van het landschap van Oene. Om welbekende redenen kon deze bijeenkomst toen niet doorgaan. Deze zomer zullen velen van u in Oene doorbrengen. Deze situatie brengt misschien waarden van het landschap aan het licht
waar we normaal aan voorbij gaan! Daarom nodigen we u uit om samen met ons het landschap in kaart te brengen in een (online) expositie op de website van Museum Oene. In de bijlagen bij deze brief kunt u zelf uw ansichtkaart van Oene maken en uw eigen landkaart. U krijgt de gelegenheid om tot 6 juli 2020 te reageren. Wij zijn heel benieuwd naar uw inzendingen! Als de situatie het toelaat, zullen we alsnog een bijeenkomst in Oene organiseren. Voor vragen kunt u mailen e-mailadres of bellen 06-50645719 met Heidi Linck.