Hervormde gemeente Oene gebedskring 11 februari

‘U bent één gebed bij ons vandaan.’

Maandagavond 11 februari om 19.30 uur is er weer gebedskring.

Ditmaal in de bovenzaal van de Ark. Een ieder hartelijk welkom om met ons mee te bidden voor onze kerk, gemeente en samenleving. Samen bidden heeft grote kracht!

Zoals altijd is het mogelijk om gebedspunten aan te leveren, deze worden vertrouwelijk behandeld.

Egbert en Karin ( tellegenkarin@gmail.com /641835 )