Kerk Oenenieuws

Hervormde gemeente Oene – 16 maart Bijbelkring Vrouwen Loïs

16 maart – Bijbelkring Vrouwen Loïs

Donderdag 16 maart is onze laatste Bijbelstudieavond. We behandelen Bijbelstudie 10, dat gaat over het Poerimfeest. Ook deze avond beginnen wij, als gebruikelijk, om 19.45 uur in de Ark en wij sluiten de avond af om 22.00 uur.

In het nieuwe seizoen 2017-2018, loopt het voorzitterschap van Willeke van Everdingen af. Willeke heeft 8 jaar in het bestuur gezeten waarvan 4 jaar als voorzitster. Zij is dan niet meer herkiesbaar. Op 16 maart krijgen alle leden de mogelijkheid om via een briefje namen door te geven voor een nieuwe voorzitter. Ook zij die in het bestuur zitten mogen hiervoor genoemd worden. Tijdens het nieuwe seizoen zal de naam genoemd worden van degene die het meest gekozen is en daarna zal er gestemd worden.

Donderdag 30 maart hopen wij met elkaar het Paasfeest te vieren. Alle leden en andere belangstellenden zijn 16 maart van harte welkom.