Hervormde Gemeente Oene – 6 april Paasmiddag voor ouderen en alleenstaanden

6 april – Middag voor ouderen en alleenstaanden

Op donderdag 6 april houden we onze Paasmiddag voor ouderen en alleenstaanden. We beginnen om half drie. Ds. Mijnheer heeft de leiding en verzorgt een korte Paasmeditatie. Helaas kan de afspraak met de heer Verweij niet doorgaan, omdat hij ziek is. We hebben nu Reina Wijnbergen bereid gevonden haar Paas powerpoint presentatie getiteld “Met het Woord onderweg” te verzorgen. We nodigen alle ouderen en alleenstaanden uit de gemeente uit om deze middag met ons mee te maken en het lijden en sterven van de Heere Jezus en Zijn opstanding samen te gedenken.

Weet u hartelijk welkom, ook al bent u nooit eerder geweest. Hebt u nog vragen dan kunt u bellen met Gerrie Riphagen, tel. 641376.

De Ouderencommissie