nieuws

Bijdrage Stichting D’Olde Banke Oene

Verenigingen uit Oene en Welsum kunnen jaarlijks vóór 31 december een verzoek om een financiële bijdrage bij de “Stichting D’Olde Banke” indienen. Dit vindt plaats in het kader van het bevorderen van het maatschappelijk belang en ondersteuning van het verenigingsleven in het voormalig werkgebied van de voormalige Rabobank Oene. Alleen schriftelijke verzoeken kunnen worden gehonoreerd, hierin moet men duidelijk de motivatie voor de aanvraag aangeven. Het dient dus een goed onderbouwd verzoek te zijn. Gaarne ook uw IBAN-nummer vermelden? In de loop van januari 2018 vindt de beoordeling plaats. De aanvragen moeten uiterlijk 31 december binnen zijn bij:

Secretariaat d’Olde Banke
Het Duivenslag 35
 8167 NM OENE

!!! Let op correspondentieadres is gewijzigd !!!