kulturhusnieuwsoener belang

Weer uitstel Pilot Samen ‘slim’ afval inzamelen gemeente Epe

14-12-2018

Helaas is de gemeente er weer in geslaagd om te vergeten te communiceren met haar inwoners, voordat onderstaand bericht verspreid werd door de gemeente Epe, was al bekend dat de ingangsdatum weer uitgesteld wordt. Dus ook 1 januari zal er nog niets veranderen in de afvalinzameling in Oene. Wel werd er via deze onderstaande brief bekendgemaakt dat de papiercontainer geweigerd mag worden, zodat we in Oene gewoon nog ons papier kunnen inleveren via de inzameling van de Bongerd, of via de inzameling van de kerk,  of voor wie dan nog papier overheeft via de inzameling van Stilema,  Op de afvalkalender van Circulus kunt u alvast zien wanneer de overige containers geleegd worden in januari.

En er zal WAARSCHIJNLIJK een extra ondergrondse container in Oene komen….. Dat is goed nieuws, tenminste als Oene geen inwoners in Noord , Oost , Zuid en West zou hebben. De huidige 2 containers staan in het centrum, dus het zal zeker voor de helft van de inwoners geen verbetering zijn qua afstand als er maar 1 container bijkomt. Dat zijn er minstens 3 te weinig….

Oener belang is uitgenodigd door de Gemeente Epe om te komen praten over het nieuwe plan. Oener Belang nodigt haar leden uit om op donderdag 20 december hierover van gedachten te wisselen.

Voor alle Oenenaren die geen lid zijn van Oener Belang is er de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met de Gemeente Epe, door een mail te sturen tav Jan Aalbers, Wethouder Milieu en Leefomgeving via gemeente@epe.nl of ze te bellen op nummer 14 0578 lukt dit niet, dan kunt u ook (0578) 678 787 bellen. (werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur.)

 

 

 

 

oudere berichten:

Gegronde bezwaren Oenenaren tegen AFVALSOAP weggewuifd door Wethouder gemeente Epe

Oener Belang had het de wethouder makkelijk gemaakt afgelopen vrijdag op de bijeenkomst in het Kulturhus over de pilot “Slim afval inzamelen’ , en een lijst gemaakt met vragen die leven onder de Oenenaren. Dus appeltje eitje, zou je denken. Maar niets is minder waar. De wethouder weigerde langdurig in te gaan op de vele vragen die leven onder de Oenenaren, hij kwam alleen zijn afvalplan promoten. Pas na lang aandringen en grote druk ging hij alsnog vragen beantwoorden…., en die antwoorden waren zo begripsloos en slecht, dat verschillende Oenenaren toen boos de zaal verlaten hebben. Het vertrouwen in de wethouder (en de Eper politiek) is tot ver onder het nulpunt gedaald in Oene.  Zo ook de bereidheid om mee te werken aan het slagen van de proef. De Eper politiek is nu aan zet. De Oenenaren zullen zich niet nog een keer met een kluitje in riet laten sturen!!

Hieronder de reactie namens Oener Belang op de bijeenkomst.

 

 

Hieronder de vragen van van Oener Belang namens Oenenaren

Brief met vragen voor de Gemeente Epe Bijeenkomst proef Samen Slim Inzamelen op 5 oktober van 18:00 tot 20:30 in het Kulturhus_Oene

Oene, 2 oktober 2018

Beste Jan Aalbers,

Met het oog op de komende informatiebijeenkomst over Samen Slim inzamelen op 5 oktober in het Oener Kulturhus hebben wij als OenerBelang aan de oenenaren gevraagd om eventuele vragen over de pilot aan te leveren zodat u in de gelegenheid bent om de antwoorden zoveel als mogelijk voor te bereiden.
Als OenerBelang kunnen wij er begrip voor opbrengen dat de proef als zodanig bij het Gemeentebestuur niet ter discussie staat, immers bijna de voltallige raad heeft hiervoor op 12 oktober 2017 een voorstel voor ingediend en vastgesteld.

Veel inwoners van Oene zijn bekend, noch overtuigd van dit besluit en stellen de zowel de pilot als de vorm van de pilot ter discussie.

Daarnaast zijn er ook een aantal vragen van praktische aard gesteld.
We kunnen ons voorstellen dat het niet lukt om iedereen te overtuigen van nut en noodzaak van de proef, maar we vertrouwen erop dat je serieus in zult gaan op de vragen en de zorgen over de praktische invulling weg kunt nemen.
Hierbij een 16-tal vragen van inwoners en OenerBelang

1.
Beste heer Aalbers,
Vanuit bezorgdheid (ergernis?), maar met respect meld ik u het volgende.
Recent ontvingen wij van de gemeente Epe een wat merkwaardige uitnodiging (“de proef”). Daarna volgende een soort van excuusbrief van uw kant over uitstel. Wij zien echter (nog steeds) graag afstel van dit merkwaardige voorstel. Merkwaardig om de volgende redenen:
1.1) de uitnodiging bleek al een feit te zijn (we doen ongevraagd mee aan een “proef”, daar waar ik zou denken dat je eerst bewoners vraagt of ze mee willen werken aan een “proef”) en
1.2) de nieuwe opzet is een vreemde variant op duurzaam afval verzamelen.
Ik zal een en ander toelichten.
Allereerst wekt de proefbrief de indruk dat we maar wat aanrommelen in Oene. Echter, het grootste deel van de bewoners vult getrouw oranje, groene en grijze bak op de wijze zoals het hoort. Met name het restafval, wat voor de meeste huishoudens ook de grootste hoeveelheid is, gaat trouw in de grijze container. Vanuit mijn omgeving weet ik dat allerhande restspullen naar een kringloop gaan of op andere verantwoorde wijze worden verwijderd.
Zo wordt papier door bewoners zelfstandig verzameld en dat wordt bij tijd en wijlen opgehaald voor en door de diverse goede doelen. Waarom er dan een blauwe container moet komen voor oud papier is mij en bewoners van deze straat een raadsel: wij doen al op andere – duurzame – wijze afstand van papier. Daarnaast is nòg een container misschien ook een beetje te veel van het goede.
Nòg een container, zult u denken? Maar de grijze halen we juist bij huishoudens weg. Hierin maakt u een grote vergissing. Als er een container van belang is, dan is het wel de container voor restafval. Als die container verdwijnt worden bewoners gedwongen voor ieder zakje restafval naar een zogeheten “verzamelpunt” te lopen. Hebt u daar een beeld bij? We wonen hier met relatief een oudere bewonersgroep. Die verzamelen nu getrouw in de grijze container hun afval. U denkt dat het mensen een plezier doet steeds met een zakje naar de “ondergrondse container” te moeten. Of thuis alsnog verzamelen en dan met een grote hoeveelheid…?? En de bewoners verderop? Die komen met de auto om hun afval naar het verzamelpunt te brengen. Ook niet echt duurzaam, al die extra autokilometers. En het wachten is op zwerfafval, of andere “creatieve” oplossingen door dit merkwaardig voorstel. Kern is: draagvlak ontbreekt. Dat maakt bewoners opstandig.
Wat aan dit voorstel zo droef is, is dat de suggestie wordt gewekt dat we maar van alles en nog wat in die grijze container weggooien. Dat de hoeveelheid huishoudelijk restafval per huis groot is, dat kan ik u op een briefje geven. Maar dan kan je toch niet verlangen dat bewoners met ieder zakje op pad gaan naar de ondergrondse container? De brief stelt op een merkwaardige manier wervend: “Dit kost niets extra’s: u kunt zo vaak als nodig een zakje wegbrengen”. Beste meneer Aalbers, daar zit hier toch geen mens op te wachten? Is deze opgelegde proef geen paard achter de wagen spannen? In plaats van de grijze container krijgen we een blauwe kliko voor oud papier. Maar dat wordt nu al verzameld en weggebracht (zie mijn eerdere opmerking daarover) en daarnaast krijgen we in deze opgelegde proef een tas (BEST-tas???) voor boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel.
Vraag aan u: hoe vaak gooit u boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel weg in de grijze kliko? Nu, wij ook niet! Veel verdwijnt reuze duurzaam naar kringloop, leger des Heils, bouwmarkt, rommelmarkt, weggeef en welke ander duurzame vormen dan ook. Zelfs kapotte elektrische apparatuur wordt weer gerepareerd en opnieuw aangeboden (in kringloop e.d.). De suggestie die wordt gewekt is dat we als bewoners voortdurend (al dan niet in de grijze container) boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel weggooien… Heeft u ooit hier bewoners over gesproken? Heeft u een reëel beeld hoe de praktijk is? Ik heb zo mijn twijfels.
Mijn beeld is (op basis van feiten!!!) dat bewoners alhier reuze trouw en verantwoord hun afval scheiden en onderhand méér dan bekend zijn met de diverse alternatieven en daar ook naar handelen. Dat handelen wordt nu met deze opgelegde en ongevraagde “proef” doorbroken. Bewoners worden getrakteerd of varianten waar niemand een touw aan vast kan knopen en waar niemand op zit te wachten. Het gemak dat oudere bewoners nu hebben, wordt vervangen door een systeem dat van bewoners meer (onnodige!) inspanning zal vergen en dat een probleem suggereert op te lossen (waarvan de BEST tas zo ongeveer het meest merkwaardige voorbeeld is. Wie bedenkt zoiets?), maar bewoners mismoedig achterlaat. Zelfs de gemeentepolitiek raakt zo los van haar eigen burgers.
Kortom, ik, maar ook de bewoners uit deze straat snappen niets van deze “proef”, nog los van het feit dat ons ook maar iets is gevraagd. Mensen voelen zich in zekere beledigd in het positieve gedrag dat ze altijd hebben vertoond (!) als het om afvalscheiding gaat. Ik haak dan ook volledig af bij dit merkwaardig idee. Ik mis de onderbouwing. Ik mis het creëren van draagvlak onder burgers met een heldere uitleg. Zo doe je dat niet, lijkt mij. En – refererend aan uw excuusbrief – een fout idee kan je suf communiceren en informeren, maar het blijft een fout idee.
Aan de burgerparticipatie die er nu is bij het inzamelen van afval, het duurzaam gedrag dat bewoners hebben, wordt volledig voorbij gegaan met dit deze merkwaardige aanpassing. Hier slaat de gemeente de plank volledig mis. In mijn omgeving merk ik (nog steeds) veel onbegrip. Met name waar het gaat om het aspect “opgelegde proef”, waar bij menigeen de wenkbrauwen bij fronst. En: de oudere bewoners onder ons worden
Opgezadeld met inspanningen waar zij niet op zitten te wachten. Ik moet de eerste nog treffen die de logica snapt van dit vreemde plan. Verbazing alom.
De enige reden voor de variant zoals hij nu wordt gepresenteerd lijkt dat de gemeente via een omweg blijkbaar wil bezuinigen op het ophalen van restafval. Daar lijkt het sterk op. Met het argument “duurzaamheid” als mantra. De bewoners zien – hoe wervend ook door de gemeente gebracht – geen enkel voordeel. Hoe u het nu ook gaat uitleggen en communiceren. Het is en blijft een krom plan. Daar help geen communicatie aan. En dàt is ook de kern van dit plan.
Ik ben benieuwd naar uw reactie en wil u in ieder geval laten weten dat een vermoed draagvlak voor deze proef na gesprekken met bewoners door mij nergens is waargenomen. En dat is geen onwil, maar mensen snappen niet de zin van deze verandering. Dat is geen dommigheid van bewoners, maar zegt – met alle respect – meer over de ridiculiteit en ondoordachtheid van dit plan/deze proef.

Met vriendelijke groet,
Drs. C.A. Overbeeke MEd

2.
Hallo,,
Een paar misschien interessante vragen/ opmerkingen
Ik weet zelf niet of ik aanwezig kan zijn 5 oktober,
kan ze ook nog wel rechtstreeks naar de wethouder sturen?

2.1. De Gemeente wil graag onder de 100 kilo restafval per inwoner komen.
Wat is nu het landelijk gemiddelde/waar komt dit getal vandaan?
Epe is al goed op weg want de restafvalstroom wordt elk jaar minder. Waarom dan deze rigoureuze maatregelen?
Was het niet mogelijk om door goede voorlichting en bewustwording de afvalstromen nog beter te scheiden de komende jaren?

2.�2. Er wordt een vergelijking gemaakt met oa Deventer op de site van Circulus, waar de hoeveelheid restafval onder de 100 kilo ligt.
Deventer had altijd al een veel lager aantal kilo’s restafval, zie onder.
Waarom denkt de gemeente Epe dan dat we in Epe dezelfde waardes kunnen hanteren als norm of ??? �Hetzelfde geldt voor Zwolle er wordt gesproken over een succes in Zwolle, hoe kan het dan dat daar de hoeveelheid restafval nog hoger
of gelijk ligt aan Epe???

2.3 Bent u zich ervan bewust dat de proef in Zwolle werd gehouden in 2 dicht bewoonde wijken en NIET verplicht was,
maar mede daarom een succesje? En dat deze proef gebaseeerd is op het woord BELONEN , de bewoners werden beloond voor minder afvalproductie. 

https://zwolle.nieuws.nl/…/proef-in-zwolle-geslaagd-beloni…/
https://www.weblogzwolle.nl/…/eerste-resultaten-proef-met-b…

lees ter info ook deze informatie, waaruit ook duidelijk blijkt dat zwolle het SAMEN met de inwoners
zo makkelijk mogelijk wil maken. 

https://www.zwolle.nl/…/nieuwe-app-geeft-inzicht-in-persoon…

Hier de manier waarop het in Zwolle wordt aangepakt, was dit niet een veel betere aanpak geweest,
dan de huidige plannen van de wethouder?
· Keuze voor een breed maatregelenpakket langs drie sporen:�1. Spoor A: Faciliteren. Extra voorzieningen treffen, zodat iedereen de mogelijkheid heeft afval en grondstoffen goed en makkelijk te scheiden. Activiteiten in het faciliterende spoor zijn erop gericht om afval voorkomen en goed scheiden voor de inwoners eenvoudiger te maken. We zetten in op een betrouwbare dienstverlening en goede en slimme voorzieningen die passen bij de stad. De activiteiten in dit spoor betreffen vooral de gescheiden inzameling in de hoogbouw en decentrale brengvoorzieningen.�2. Spoor B: motiveren. Via dit spoor worden inwoners via gerichte communicatie en informatieverstrekking gestimuleerd afval te voorkomen en/of beter afval en grondstoffen te scheiden. We mikken met onze communicatie-aanpak op een bewuster aankoop-, scheidings- en afdankgedrag van de Zwolse inwoners.�3. Spoor C: Belonen. Met het beloningspoor wordt een financiële prikkel in het grondstoffenbeleid geïntroduceerd. Deze is nodig om de 100 kg restafval te halen.
Helaas is een gevolg van dit systeem (omgekeer inzamelen) meer afvaldumpingen, in zwolle
in 2017 meer liefst 4.655 meldingen, 500 meer dan het jaar ervoor. Reden volle of niet werkende
afvalcontainers,enz. Uit de proef is gebleken dat er heel weinig mensen hun afval naar een andere
container brengen of weer mee terug nemen. �Hoe denkt de gemeente epe de dumpingen te behandelen, dit zal ook extra kosten/vervuiling met zich meebrengen voor de Gemeente Epe???��
https://www.ad.nl/…/zwolle-kampt-met-duizenden-afvaldumpin…/
2.4. In Deventer wordt HEEL DUIDELIJK onderscheid gemaakt tussen Laagbouw en Hoogbouw en binnenstad. (In de gemeente Epe dorpskernen?)
Bij de laagbouw wordt het restafval gewoon nog opgehaald aan huis.
�Waarom niet net zoals in Deventer bij de laagbouw gewoon met grijze containers
doorgaan en (Extra) betalen per lediging? En in de hoogbouw en binnenstad via ondergrondse containers?
Laagbouw
Woont u in een laagbouwwoning? Dan wordt het volgende bij u opgehaald:
· boeken, e-goed, speelgoed en textiel (BEST)
· groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
· papier & glas
· verpakkingen van plastic, metaal en drankpakken (PMD)
· restafval
Hoogbouw en binnenstad
Woont u in een appartement of in de binnenstad? Dan wordt het volgende bij u thuis opgehaald:
· boeken, e-goed, speelgoed en textiel (BEST)
· verpakkingen van plastic, metaal en drankpakken (PMD)
· glas en papier (in Bathmen alleen glas)
Het restafval brengt u zelf weg naar een verzamelcontainer in de buurt.
Laagbouw, hoogbouw en binnenstad
Voor het laten ophalen van
· grof vuil
· klein chemisch afval
· snoeiafval in de actieperiode in voor- en najaar
· kerstboom in de actieperiode begin januari

2.5 Komen er ook luiercontainers zoals in Deventer, en kunnen luiers dan ook ingeleverd worden bij de milieustraat in Vaassen?

3.
Remco van Vessem: Klopt het dat zandwegen niet meegaan in de pilot?

4.
Ans Brasser: Mijn vraag voor 5 oktober is: wat gaat de gemeente regelen voor mensen die niet in staat zijn hun restafval naar de ondergrondse containers te brengen?

5.
Jan Dekker: En mijn vraag is wat te doen in buitengebied moeten wij met de vieze zakken met luiers in de auto naar de container rijden
6.
Andre Tellegen: Het verspreiden van de mededeling via de ‘brief’ had m.i. beter gekund. De keuze om het niet in een envelop met het gemeente logo te doen, begrijp ik niet. Het leek nu meer op reclame; het was dat ons nog opviel dat er een gemeente logo op stond, anders was dit linea recta in de papier bak beland. En ja, we scheiden al papier, Wordt het niet ingezameld door kerk of school dan kan het overigens ook nog meegegeven worden aan Stilema! Dus echt; een blauwe container is niet nodig in Oene. En gaan de aanslagen op de afvalheffing van de gemeente nu ook omlaag? Aangezien we dan zelf het afval weg dienen te brengen!!
7.
Klaarke van der Kolk: Dat wordt dus MET de auto vanuit het buitengebied je vuilnis in PLASTIC zakken naar de ondergrondse containers brengen. Waar komen die trouwens te staan?? Krijgen we ook weer vuilnisemmers? Of mogen we die zelf aanschaffen. Losse zakken vuilnis in de schuur is ook niet alles. Ik voorzie in de toekomst vele “vreugdevuren” in Oene.

Namens OenerBelang:

8.
Het oud papier wordt nu ingezameld door Kerk, School en Stilema. Hoe gaat u de Kerk en School compenseren voor de inkomstenderving?

9.
Ben u er zich van bewust dat het verzamelen en ophalen van oud papier door kerk en school ook een sociale component heeft van je verbonden voelen met, samen werken voor, enz, hoe denkt u dit te compenseren?

10.
Wat gaat u organiseren voor mensen die door een of andere reden (ouderdom, ziekte) niet in staat zijn om het afval weg te brengen? En wat zijn de criteria die u daarbij hanteert?

11.
Volgens het fingerende afvalstoffenbeleidsplan 2012 – 2016 zijn er wettelijk vastgestelde afstanden tot de centrale containers. (75 meter tot 125 meter) Hoe gaat u voldoen aan deze norm tijdens de pilot? De afstand kan zoals wij deze nu inschatten oplopen tot 2,5 km

12.
Wat gaat u doen voor mensen met een meer dan gemiddelde hoeveelheid medisch afval?

13.
Kan men de blauwe container ook weigeren?

14.
Hoewel er gelukkig veel mensen winkelen in Oene, gaan er ook veel mensen voor de dagelijkse boodschappen naar Vaassen, Epe of Heerde.
Gaat u, met het oog op de te behalen milieuwinst er ook voor zorgen dat Oenenaren gebruik kunnen maken van centrale containers in de nabijheid van de supermarkten?

15.
Hoe u het ook went of keert, voor de korte termijn betekend het verplicht meedoen aan deze pilot een enorme afname van de servicegraad. Hoe gaat u de Oenenaar compenseren?

16
Sanne Kuyk: Bent u bekend met het rapport minder afval, maar vaak smeriger plastic – 
https://nos.nl/…/2252196-lopen-met-restafval-leidt-tot-mind…
Hoe denkt u dit in Oene te ondervangen?

17.Henk Kamphuis: Ik vind het te snel en we hebben te weinig info van te voren gehad. Zelf weet ik dat Oene volgens mij 1 ondergrondse container heeft , dit is dan veelste weinig. En voor vele is de afstand er naar toe veelste groot. Misschien mogen we ook bij keizershof ons afval gooien?? Geen idee

Mensen met veel medisch afval hebben een probleem kunnen bijna dagelijks naar de ondergrondse.

Waar doen we met de zak als de ondergrondse stuk is of vol is.??

Gaan we minder afvalstoffen dan betalen daar we zelf onze troep wegbrengen?? Met auto! Dit is toch ook niet milieu vriendelijk met z’n allen auto rijden?

Hoe gaat het met mensen die slecht ter been zijn voorbeeld mensen van Oenerhof moeten die dat zelf naar kultuurhuis brengen te gek voor woorden.

Wij hebben liever de grijze container dit is veel schoner en voor de werkgelegenheid ook goed , via nieuw systeem hebben ze minder mensen nodig. Jammer

Blauwe container vind ik prima, maar laat dan de opbrengst wel voor de verenigingen zijn die normaal papier voor hun vereniging ophalen. Dit systeem hebben ze ook in Nijbroek. Anders hebben we geen blauwe container nodig geef ik het liever aan de verenigingen in Oene.

Ook wil ik even aangeven dat mijn grijze container vandaag aan de weg gezet moest worden voor leging Toen ik het van de weg afhaalde 17.00 uur was er schijnbaar een papier van Circules aangehangen , die bij mij al ergens op de weg lag verregent, Op de folder die aan de container moest hangen stond dat we een website moesten bekijken wanneer onze container leeg wordt opgehaald. Deze site werkt niet. Krijg je als antwoord U moet bellen. En dit moet dan allemaal goede communicatie zijn. Niet dus , Slechte zaak .