nieuws

12 december- Kerstviering Bijbelkring Loïs en Christenvrouw ‘Yentl’

De gezamenlijke kerstviering van bovengenoemde verenigingen zal worden gehouden op dinsdag 12 december. Aan de hand van een kerstliturgie, met als thema: ‘Keizer Augustus of Koning Jezus’, gedenken we samen de komst van onze Heiland en Zaligmaker naar deze aarde. Met medewerking van een aantal leden zullen er teksten en gedichten worden voorgedragen en is er koor- en samenzang. Het samengestelde koortje bestaat uit leden van beide verenigingen. Het programma start om 19.30 uur. Tijdens deze kerstbijeenkomst is er ook weer een collecte voor een goed doel. De opbrengst is deze keer bestemd voor Felipe en Marloes. Aan het begin van de avond zal er een filmpje worden getoond. Wie er niet kan zijn deze avond en toch een financiële bijdrage wil doen, kan dit overmaken op het volgende rekeningnummer van de GZB: NL91 INGB 0690 7624 45 met omschrijving: Felipe en Marloes CLH320. We nodigen iedereen van harte uit om deze kerstviering bij te wonen in de grote zaal van verenigingsgebouw ‘de Ark’. Bestuur en leden van Bijbelkring Loïs en Christenvrouw ‘Yentl’ wensen u allen gezegende kerstdagen.

14 december – Kerstmiddag 60+

Op D.V. donderdag 14 december a.s. is de Kerstmiddag met maaltijd van de 60+ groep. Aanvang 15.30 uur, inloop 15.15 uur. Wilt u hierbij aanwezig zijn, geeft u zich dan uiterlijk 9 december 2023 op bij Willy Riphagen – Nooteboom, telefoon 06 235 524 71.