Yentl

13 december – Kerstfeest Christenvrouw ‘Yentl’& Bijbelkring ‘Loïs’

Op dinsdag 13 december hopen we als leden van de Christenvrouw ‘Yentl’ en Bijbelkring ‘Loïs’ samen het Kerstfeest te vieren. Het thema van de Kerstliturgie is: ‘Kom, verwondert u…’ De geboorte van Jezus is een groot wonder. Zoiets had na Adam en Eva nog nooit op aarde plaatsgevonden: een mens zonder zonde, vanaf het prilste begin. Jezus is zonder zonde geboren om uw/jouw zonden op zich te nemen, om u/jou te verlossen en je een nieuw leven te geven. Dat is het wonder van Kerst! Kom, verwondert u! Allen van harte welkom om 19.30 uur in de ‘Ark’. Neem ook gerust een gast mee die geen lid is van onze verenigingen, zodat iedereen een Kerstfeestviering kan beleven. Kerstfeest vieren we juist samen! Zoals we gewoon zijn is er deze avond ook een collecte. De opbrengst is bestemd voor ‘Kerst met een missie’. Voor mensen die kerst niet vieren, hetzij omdat ze eenzaam zijn, financiële problemen hebben, door hun beperking geen sociaal netwerk hebben, of nog tal van andere situaties waarin mensen zich kunnen bevinden. Sinds 2010 organiseert een ondernemende groep vrijwilligers met Stichting Present op Tweede Kerstdag een gezellig samenzijn voor deze groep gasten. Dit jaar in de Grote Kerk in Epe en zal er ook bij deze groep mensen thuis eten worden bezorgd. Laten we dit prachtige initiatief ten dienste van onze naaste, juist met Kerst, ook financieel ondersteunen. Als bestuur en leden van de Christenvrouw ‘Yentl’ en Bijbelkring ‘Loïs’ wensen we u allen gezegende Kerstdagen.