nieuws

ANBO afdeling oene opgeheven


Voor de ANBO afdelingen Emst, Vaassen, Epe en Oene gaat per 1 januari veel veranderen.

Niet wat betreft de activiteiten, maar juridisch gezien wel. Alle ANBO vestigingen of kantoren in Nederland gaan dan verdwijnen. Er blijft maar één kantoor over en dat staat in Woerden. Vanaf 1 januari zijn er dan geen ANBO afdelingen meer. Willen de afdelingen Emst, Vaassen, Epe en Oene doorgaan, dan moeten ze een vereniging of stichting oprichten via de notaris. En deze afdelingen gaan door en worden een stichting, zeggen de heren Gerrit Brummel (Emst), Gerrie Plucker (Vaassen) en Jan Wouter van der Straaten (Epe en Oene). Deze vier afdelingen moeten ieder een naam bedenken, waar het woord ANBO niet in mag voorkomen. Zo wordt de naam in Emst ‘Stichting Emster Ouderen Soos’ en in Vaassen wordt dat ‘Jeugd van Toen’. De afdelingen Epe en Oene hebben nog geen naam.

BELANGELOOS Zowel de Stichting Emster Ouderen Soos als de stichting Jeugd van Toen zijn onlangs bij Notariaat Ridderhof en Stelwagen in Vaassen geweest voor het tekenen van de oprichting van hun stichting. De Stichtingen Epe en Oene gaan binnenkort naar notariskantoor Wassink en Vermeulen in Epe voor het tekenen. Beide notariskantoren werken belangeloos mee aan het oprichten van deze stichtingen en zien het maatschappelijk belang in, waar de heren Brummel, Plucker en van der Straaten zeer blij mee zijn.

Vanuit Woerden wordt een stichting opgericht, te weten ‘Het ANBO Samen Fonds’. Lianne de Haan is hiervan de directeur/bestuurder. Zij is regelmatig op de televisie te zien en komt voor de senioren op.
Hier kunnen de stichtingen uit de gemeente Epe een jaarlijkse bijdrage aanvragen voor activiteiten. Het maakt niet uit welke activiteiten dat zijn. Na beoordeling kent dit fonds een subsidie toe van maximaal 2.000 euro per jaar en men is verder geen verantwoording schuldig.
Ook zijn de heren Brummel, Plucker en van der Straaten bijzonder blij met de uitstekende samenwerking met de gemeente Epe. Zo heeft wethouder Dick van Norel met onder meer Zorg, Ouderen en Volksgezondheid in zijn pakket, een gemeentelijke subsidie toegekend voor alle vier stichtingen voor de jaren 2017 en 2018.

DRINGENDE OPROEP De Stichtingen in Emst en Vaassen hebben bestuurlijk het goed voor elkaar. Maar Jan Wouter van der Straaten doet namens de Stichtingen Epe en Oene een oproep. Een dringende oproep zelfs. Zowel Epe als Oene heeft op dit moment onvoldoende bestuursleden. Zij zoeken dus actieve 50-plussers, die zo nu en dan mee willen helpen als actief kaderlid of die zelfs voor twee tot drie jaar een bestuursfunctie willen vervullen. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Jan Wouter van der Straaten. Zijn mailadres is: jwvdstraaten@gmail.com.

,,Want”, zegt van der Straaten, ,,de goede jaren komen terug. Het algemeen ouderen werk zal in goede onderlinge samenwerking, in goede samenwerking met de PCOB/KOB, de welzijnsstichtingen, de gemeente Epe, de lokale ondernemers met vele sponsors weer bruisen en actief zijn. Samen maken we er iets moois van.”

EERSTE ACTIVITEITEN De eerste activiteit van Stichting Emster Ouderen Soos is op 7 januari in ’t Ebbenhuis in Emst. Dan wordt er gesjoeld. Voor Jeugd van Toen is er op 6 januari een nieuwjaarsreceptie in De Kouwenaar, aan de Woestijnweg 61 in Vaassen. Dan zullen mensen van Buurtzorg aanwezig zijn en er is een optreden van de bekende zanger-gitarist Tinus van Huffelen uit Epe. De aanvang is 14.00 uur.

Wat de heren Brummel, Plucker en van der Straaten ook nog willen zeggen is dat de contributie veelal terugverdiend kan worden door deel te nemen aan collectieve contracten. Denk hierbij aan korting op de zorgverzekering en energie.
Meer informatie is te verkrijgen bij Gerrit Brummel (gbrummel@planet.nl), Gerrie Plucker (gplucker@hetnet.nl) en Jan Wouter van der Straaten (jwvdstraaten@gamil.com).