bibliotheek epe

Bibliotheek Noord-Veluwe start met Informatie Punt Digitale Overheid

Heb je vragen over de overheid? Bijvoorbeeld over zaken zoals huur- en zorgtoeslag, belasting, rijbewijs of pensioen? Dan ben je niet de enige. Maar liefst 4 miljoen Nederlanders vinden dit lastig.

Vanaf 9 juni kunnen de inwoners van de Noord-Veluwe voor al deze vragen en meer terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) bij de Bibliotheek Noord-Veluwe.  Daar helpen bibliotheekmedewerkers met het vinden van informatie op internet en verwijzen ze door naar de juiste instanties.

Waarom een IDO bij de Bibliotheek? Projectleider Diana Pater geeft uitleg. “De overheid heeft de bibliotheken gevraagd om dit te doen. Het IDO is  voor mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening en vragen hebben over het zaken doen met de overheid. We zijn er als bibliotheek voor lezen, leren, informeren en participeren. Juist die laatste twee maken dat IDO en bibliotheek zo goed bij elkaar passen. De bibliotheekmedewerkers hebben een speciale training gevolgd. Ze weten goed wat de aangesloten overheidsinstanties doen. Ook verwijzen ze door naar lokale organisaties in de eigen gemeente die hulp bieden.”

Formulierenteam

Bibliotheekmedewerkers gaan niet zelf bezig met het invullen van formulieren. “Nee, dat niet”, zegt Diana Pater, “In iedere gemeente zijn organisaties die dit heel goed doen, bv. formulierenteams. Alleen weten niet alle inwoners wat zo’n team doet of hoe ze hiermee in contact kunnen komen. Wij zorgen dat ze met hun vraag direct bij de goede organisatie terecht komen, of dat nu lokaal of landelijk is. Soms blijkt dat iemand moeite heeft met het lezen van overheidsbrieven of geen DigiD kan aanmaken. Dan verwijzen we als iemand hulp wil naar het Taalpunt of een cursus. Hulp van een buurvrouw of kleinkind is leuk, maar iets zelf kunnen maakt mensen zelfstandiger.”

Tijdens de openingstijden van de bibliotheken kan iedereen met een vraag langskomen. Een afspraak maken is niet nodig. Het is niet nodig om lid te zijn van de bibliotheek. De hulp is gratis. Zie voor openingstijden www.bibliotheeknoordveluwe.nl – Over ons- Openingstijden.

Digitale overheid

Dingen regelen met de overheid: het gebeurt steeds vaker op de computer via internet. Bijvoorbeeld zorgtoeslag aanvragen. Werk zoeken. Een woning zoeken. Een rijbewijs verlengen. Of een afspraak maken bij de gemeente. Daarvoor moeten mensen wel kunnen omgaan met een computer. En een DigiD kunnen aanvragen. Veel mensen vinden dit nog lastig. Maar als iemand eenmaal weet hoe het werkt via de computer, is het vaak minder moeilijk dan gedacht. Vaak hebben computergebruikers ook sneller antwoord. Bibliotheek Noord-Veluwe geeft cursussen Werken met de computer, Werken met de tablet en Websites van de overheid. Voor iedereen dit iets wil regelen via de computer en wel wat hulp kan gebruiken. In de bibliotheek geven de medewerkers graag meer informatie over de computertrainingen.

Diana Pater toont het logo van het IDO