Dankwoord voedselactie Dorcas Spar Oene

Dankwoord Voedselactie

Een oud danklied voor na het eten, anoniem:

Schepper! U zij dank
Wij zijn door Uw gaven, ruim en mild verkwikt
U zij dank, Die alles ons beschikt
Dank, o Schepper!!
Uit een diep geraakt gemoed,
klinkt de dankbre juichtoon zoet.
Heiligt de Schepper gezang.
Gij schenkt warmte en regen
door Uw magt:
Spijze liet gij groeijen, rijk van kracht
Dank, o Schepper, dank!
’t Past den mensch, door U gespijsd
dat hij Uwe goedheid prijst
Spijs en drank stroomt van U neer
Ja Uw gunst zij lof en eer.

Met deze dank in ons hart, mochten we ons inzetten voor de voedselactie
van Dorcas. We hebben met elkaar 95 dozen gevuld. Iedereen die hoe dan
ook heeft meegeholpen: heel hartelijk dank!
Ook een woord van dank voor Lida en Dick, voor de gastvrijheid en organisatie van alle levensmiddelen.
De volle dozen gaan op weg naar Genemuiden en daar worden er mooie pakketten van gemaakt. Deze winter komen ze op de plekken, waar ze heel hard nodig zijn.

Hartelijk dank, namens de allerarmsten, Ans Hakkert