Oener Belang – enquête over woonbehoeften Oene –

De toekomstige woningbehoefte voor Oene

De gemeente Epe heeft onlangs een woonvisie vastgesteld. Hierin wordt aangegeven hoeveel, waar en welke woningen er nodig zijn in onze gemeente. De gemeente Epe veronderstelt dat er in Oene slechts een geringe behoefte is aan nieuwe woningen. OeneBelang is benieuwd naar de mening van de (toekomstige) inwoners. Om er voor te zorgen dat een ieder die in Oene opgegroeid is er ook daadwerkelijk kan blijven wonen is het noodzakelijk dat er voldoende woningen voorhanden zijn! Het is voor de leefbaarheid van Oene, scholen en verenigingen van groot belang dat ook jongeren in ons dorp blijven wonen. Daarom vragen wij u om deze enquête in te vullen.

Invullen kan tot 20 januari 2020

Hieronder de link naar de enquête:

https://www.survio.com/survey/q/R5B0B3Z2L0G2M6I7R