Stichting D’Olde Banke Oene – verzoek voor financiële bijdrage indienen voor 31 december

Stichting D’Olde Banke Oene 


Verenigingen uit Oene en Welsum kunnen jaarlijks vóór 31

december  een verzoek om een financiële bijdrage bij de

Stichting D’Olde Banke” indienen.

Dit vindt plaats in het kader van het bevorderen van het

maatschappelijk belang en ondersteuning van het verenigingsleven

in het voormalig werkgebied van de voormalige Rabobank Oene.

Alleen schriftelijke verzoeken kunnen worden

gehonoreerd, hierin moet men duidelijk de motivatie voor de

aanvraag aangeven.

Het dient dus een goed onderbouwd verzoek te zijn.

Gaarne ook uw IBAN-nummer vermelden?

De aanvragen moeten uiterlijk 31 december binnen zijn bij:

Secr. Eperweg 1 8167 LE OENE

In de loop van januari 2018 vindt de beoordeling plaats.