Tot 15 april inspraak mogelijk op beoogde laadpaallocaties Oene

Tot 15 april kan iedereen reageren op ruim 170 plaatsen waar de gemeente Epe de komende 4 jaar een laadpaal wil neerzetten. 

Op www.epe.nl/laadpaal vindt u meer informatie over laadpalen en de een link naar een kaart met alle beoogde locaties. Door op een locatie te klikken, krijgt u een reactieformulier in beeld. U kunt hier op aangeven of u de locatie goed of niet goed vindt en waarom. U kunt ook een alternatieve locatie voorstellen. De locaties zijn zo gekozen dat er een goede spreiding over de hele gemeente is. Bovendien moet er ruimte zijn voor een laadpaal en er moet een elektriciteitskabel liggen.

Gele stickers

Met gele stickers wijst de gemeente de bewoners extra op de mogelijkheid om te reageren. Op ruim 170 stoeptegels in de gemeente Epe plakt de gemeente vanaf 16 maart gele stickers met deze tekst. Dat zijn de plaatsen waar de gemeente Epe komende vier jaar laadpalen voor elektrische auto’s wil plaatsen. In Epe zijn er in de komende 4 jaar ruim 100 nieuwe laadpalen gepland, in Vaassen ruim 65, in Emst 11 en in Oene 6. Bij iedere laadpaal kunnen twee auto’s tegelijk worden opgeladen. Op de tegels staat een QR-code die naar die de pagina over laadpalen op onze website doorverwijst.

Er staan nu ongeveer 15 openbare laadpalen in de gemeente Epe. Dat zijn er veel te weinig voor het groeiende aantal elektrische auto’s. We verwachten dat er in 2025 totaal 300 laadpunten in de openbare ruimte nodig zijn en in 2035 zo’n 1.300. Daarom laat de gemeente de komende 4 jaar ruim 170 nieuwe laadpalen met 2 aansluitpunten aanleggen in de openbare ruimte. De laadpalen zijn bedoeld voor inwoners die hun eigen auto niet op eigen terrein kunnen opladen en voor bezoekers van de gemeente.

Wethouder Jan Aalbers: ‘Op deze manier stimuleren we het gebruik en de aanschaf van elektrische auto’s en willen we bijdragen aan een schonere lucht.’

Extra parkeerplaatsen met laadpalen

Op 6 plaatsen in de gemeente waar nu een tekort aan parkeerplaatsen is, zijn extra parkeerplaatsen gepland.

Epe

  • Op de hoek Steenderkamp/Hoge Weerd zijn 6 extra parkeerplaatsen met 3 laadpalen gepland.
  • Op de hoek van de Preekberg en de Spoorlaan komen mogelijk 4 extra parkeerplaatsen met 2 laadpalen.

Vaassen

Op 4 plaatsen zijn extra parkeervakken met laadpalen gepland.

  • Op het grasveld Martenshofstede/Egstede zijn 6 extra parkeerplaatsen gepland met 3 laadpalen.
  • Ook bij de Boxhofstede zijn 6 extra parkeerplaatsen gepland met 3 laadpalen. Daar worden langsparkeervakken omgevormd tot parkeerplaatsen die haaks op de weg staan.
  • Op het pleintje bij de Meester Tiemanstraat/Jan Hamerstraat zijn plannen voor 4 extra parkeerplaatsen
  • Bij de Zwaluwstraat 30-33 zijn 4 extra parkeerplaatsen met 2 laadpalen gepland. Hier worden 3 langsparkeerplaatsen omgevormd naar 6 of 7 parkeervakken die haaks op de weg staan. De gemeente betrekt de omwonenden bij de uitwerking van de plannen. Deze palen worden dit jaar nog niet geplaatst, omdat de voorbereidingen meer tijd kosten.

Planning

Niet alle laadpalen worden gelijk geplaatst. De eerste 11 laadpalen worden nog dit jaar geplaatst. Op welke locaties die komen, hangt af van de inspraakreacties.

In de tweede helft van april beoordeelt de gemeente de inspraakreacties en stelt de gemeente het plan mogelijk bij. Samen met de zogeheten Laadvisie stelt het college de kaart met de geplande locaties vast. Op die kaart kan men in mei en begin juni opnieuw reageren.

Vattenfall InCharge

De provincies Gelderland en Overijssel hebben een project voor het plaatsen van nieuwe laadpalen opgezet, waar gemeenten mee konden doen. De gemeente Epe doet mee. Energieleveranciers konden een aanbieding doen voor dit project. Bij de beoordeling van alle inschrijvingen is de keuze gevallen op Vattenfall InCharge. Dit bedrijf levert altijd 100% op met groene stroom van Nederlandse windmolens. Meer informatie over Vattenfall InCharge.

Een laadpaal aanvragen

Wilt u een nieuwe aanvraag voor een publieke laadpaal doen? Ga dan naar www.laadpaalaanvragen-oost.nl. Op dit moment kunt u alleen een laadpaal aanvragen voor de locaties op de kaart. U kunt wel een alternatief aangeven door dit als reactie bij een geplande locatie in te vullen.