Afval goed scheiden is ook goed voor uw portemonnee

In de gemeente Epe zamelt de firma Circulus-Berkel het huishoudelijk afval in. GFT (Groente- Fruit- en Tuinafval), PMD (Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankverpakkingen), papier, glas, en BEST (Boeken, kleine Elektrische apparaten, Speelgoed en Textiel) worden apart ingezameld. Daarvoor hoeven inwoners van de gemeente Epe niet extra te betalen. Zo kunnen veel afvalstoffen nuttig worden hergebruikt. Afval scheiden gaat goed in Epe. Het percentage gescheiden afval in Epe steeg in 2020 naar 70 procent.

Prijskaartje
Aan restafval zit een prijskaartje. Inwoners betalen vanaf 2021 voor elke keer dat zij de container voor restafval aanbieden of een zak in de buurtcontainer gooien. Hoeveel men per keer betaalt, hangt af van de grootte van de restafvalcontainer. De tarieven zijn te vinden op www.circulus-berkel.nl/epe/alles-over-diftar-en-tarieven. Belangrijk is dat men alleen een volle bak of zak aanbiedt: omdat de inwoners van de gemeente Epe per keer dat men de bak of zak aanbiedt betalen. 

Volgend jaar afrekening
Begin volgend jaar ontvangen de inwoners van de gemeente Epe de aanslag afvalstoffenheffing met de afrekening over het aantal keren dat men restafval heeft aangeboden. Tot 2021 betaalden inwoners van de gemeente Epe alleen het vaste tarief. Nu dus ook de variabele kosten. Om een indruk te krijgen van de kosten kan men terecht op www.epe-afvalhulp.nl

Goed scheiden
Het is dus aan te raden om afval goed te scheiden zodat er zo weinig mogelijk restafval overblijft. Voorkom dat er verkeerde spullen in containers voor GFT, PMD of papier terechtkomt. Alleen wanneer de inhoud zuiver is, kan het afval opnieuw als grondstof worden gebruikt. Als er veel vervuiling in zit, dan zal een partij worden afgekeurd. Dat is slecht het milieu en verhoogt de kosten voor het verwerken van afval.

Meer informatie over afval en afvalscheiding in de gemeente Epe vindt u op: www.circulus-berkel.nl/epe.