nieuws

Bijna alle jongeren hebben last van de coronacrisis


Maar liefst 86% van de middelbare scholieren heeft last van de coronacrisis. Dat is meer dan een jaar geleden toen 72% last had van de crisis. Dat blijkt uit de 2e Coronapeiling Jeugd van GGD Noord- en Oost-Gelderland die van 8 tot en met 19 maart gehouden is onder middelbare scholieren van 12 tot en met 18 jaar. Ze geven hun leven momenteel het rapportcijfer 6,6. Dit was in mei 2020 nog 7,3. Toch beoordeelt 82% van de jongeren hun leven met een voldoende.

Minder leuk thuis

Iets meer dan de helft van de jongeren (53%) voelt zich gelukkig. Dat is aanmerkelijk minder dan voor de coronacrisis, toen 87% zich gelukkig voelde. Ruim de helft van de jongeren (58%) vindt het thuis leuk terwijl dat voor de coronamaatregelen nog 88% was. De meest genoemde redenen zijn spanningen, irritaties en ruzies thuis. Jongeren zijn minder vaak alleen en vinden het daardoor erg druk thuis. “Mijn zusje is elke dag thuis, mijn moeder werkt thuis en mijn vader ook nog een aantal dagen per week. Ik ben nooit meer alleen thuis en we zitten elkaar allemaal in de weg.” (Meisje, 17 jaar)

Zorgen over school

Het percentage middelbare scholieren dat het gevoel heeft achter te lopen met schoolwerk doordat zij thuis onderwijs volgen, is gestegen van 26% in mei 2020 naar 43% in maart 2021. “Ik maak me zorgen over school. Ik heb het idee dat ik door de online lessen de stof niet meer goed beheers en heel erg achterloop in vergelijking tot hoe ik de stof zou beheersen als er geen online lessen zouden zijn en school nog normaal zou zijn.” (Meisje, 15 jaar)

Waar jongeren energie van krijgen

De meeste jongeren gaven aan dat ze energie krijgen van sociale contacten zoals het zien van familie of vrienden. Ook sporttrainingen geven energie. Veel middelbare scholieren ervaren het als prettig om te wandelen of gewoon naar buiten te gaan. Sommigen geven aan dat ze nergens energie van krijgen, terwijl anderen juist nieuwe hobby’s hebben ontdekt tijdens de coronacrisis. “Schilderen, mijn hond, mijn vriend en vriendinnen. Koken doe ik nu ook veel en borduren en schrijven, eigenlijk heb ik allemaal nieuwe hobby’s ontdekt.” (Meisje, 16 jaar)