Gemeente Epe op ramkoers; of toch pilot omgekeerd inzamelen op de schop in Oene en Vaassen?

Op 10 januari vergaderde de Commissie Omgeving en Financiën van de Gemeente Epe over de pilot in Oene en Vaassen wat betreft omgekeerd inzamelen. Duidelijk kwam naar voren dat er in Oene (en Vaassen) nog steeds geen draagvlak is voor dit voorstel. Verschillende partijen gaven aan zich niet (meer) te kunnen vinden in het huidige plan van de wethouder. Er werd zelfs gesproken over een ramkoers van de Gemeente. De inwoners van Oene en Vaassen zijn bijna allemaal voor een plan om minder afval te produceren, alleen de manier waarop zorgt ervoor dat het veel weerstand oproept. Dus de proef is bij voorbaat al mislukt, zoals Oener Belang ook aangeeft.  En het draagvlak zal niet verbeteren door een uitgebreid communicatieplan zoals het er nu ligt, het draagvlak zal alleen veranderen als dit plan compleet van tafel wordt geveegd, en er een nieuw plan komt. De gemeente heeft al veel kostbare tijd verspilt door dit plan in zijn huidige onmogelijke vorm als een baksteen bij haar inwoners op t bord te gooien. (vanaf oktober 2018) Hopelijk zien ze in dat het niet te laat is om een nieuw plan te maken waardoor de kans van slagen veel groter zal worden en we samen kunnen bijdragen aan een schoon en duurzaam Epe. Dat is tenslotte toch ook het doel van de Gemeente Epe?