Gemeente Epe plant 374 nieuwe bomen

In februari en maart 2022 plant Axent Groen in opdracht van de gemeente Epe 374 nieuwe bomen. In januari worden de plantgaten gemaakt. De nieuwe bomen komen meestal op plaatsen waar vanwege de veiligheid bomen zijn gekapt. De bomen zijn als volgt verdeeld over de vier kernen van de gemeente: 164 in Epe, 153 in Vaassen, 40 in Emst en 17 in Oene.

Soms op een andere plek

Niet overal waar een boom is gekapt, kan op dezelfde plaats een boom worden teruggeplant. Bijvoorbeeld omdat er kabels of leidingen in de grond liggen. Dan hebben we een andere geschikte plek uitgekozen, waar de nieuwe boom wel goed kan groeien.

Veel verschillende soorten

De nieuw te planten bomen zijn verschillende soorten bomen. Dat doen we om veel dier- en plantensoorten een kans te geven om zich in de omgeving te vestigen. We willen de zogeheten biodiversiteit vergroten. Voor iedere plaats waar een nieuwe boom komt, is gekozen voor een soort die op die plaats goed kan groeien en de omgeving past.