nieuws

GGD Noord- en Oost-Gelderland – Bereidheid vaccineren fors gestegen


Bijna 8 op de 10 mensen zijn bereid zich te laten vaccineren. Dat blijkt uit de 6e coronapeiling van GGD Noord- en Oost-Gelderland die van 2 tot en met 7 februari gehouden is.  Dit is een flinke toename vergeleken met de peiling in november, toen 51% van de mensen aangaf zich te willen laten vaccineren. hele samenleving wordt getroffen door corona en door de gevolgen van de coronamaatregelen.

Het percentage mensen dat twijfelt over het nemen van een vaccin is meer dan gehalveerd van 36% in november naar 14% in februari. De meest genoemde reden om zich niet te laten vaccineren is ‘twijfel aan de veiligheid van het vaccin’, gevolgd door ‘twijfel aan de werking van het vaccin’ en ‘er moet meer aandacht komen voor het opbouwen van weerstand’. Eén van de respondenten (man, 53 jaar) geeft aan “Ik wil mij wel laten vaccineren omdat ik zo snel mogelijk terug wil naar een normaal leven waarbij alle leuke dingen weer mogelijk zijn.”

Psychische ongezondheid verder toegenomen

Het aandeel mensen met psychische ongezondheid is toegenomen van 15% in april tot 23% in februari. Bij jongvolwassenen zien we de sterkste toename (van 23% in april tot 44% in februari). Ook onder alleenwonenden is de toename sterker dan gemiddeld. Zo geeft een mannelijke respondent van 43 jaar aan: “Omdat ik alléén ben en vanuit thuis werk, beginnen de muren letterlijk op mij af te komen. Ik mis de sociale contacten enorm.”

Minder beweging

De corona-uitbraak blijft ook van invloed op de leefstijl. Zo geeft een groter deel van de respondenten aan minder te bewegen ten opzichte van de voorgaande peiling (45% in februari ten opzichte van 34% in november). Ook zien we dat een deel van de respondenten minder gezond is gaan eten en slechter slaapt, maar deze toename is minder sterk. Daarnaast is een deel van de respondenten juist gezonder gaan leven. Zo is het percentage dat aangeeft minder alcohol te drinken en gezonder is gaan eten, gestegen.