Jubilarisavond VV Oene op vrijdag 20 mei

Op vrijdag 20 Mei organiseert het bestuur van VV Oene in samenwerking met de Jubileumcommissie een jubilarissenavond.
Ze hebben de ledenlijsten doorgenomen en komen tot een gigantisch aantal van wel 70 jubilarissen in verschillende periodes.
Iedereen die in aanmerking komt krijgt een persoonlijke uitnodiging om op die avond aanwezig te zijn.
Als einddatum voor de lidmaatschapsperiode hebben wij de oprichtingsdatum gehanteerd, dus 2 oktober 2022.

Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen maar u bent toch van mening dat u uitgenodigd had moeten worden
omdat u in uw ogen jubilaris zou zijn, neem dan alstublieft contact op met Herman Dijkhof, Henk Nooteboom of Albert Dokter.