Gemeente Epe wordt trekker doorfietsroute tussen Epe en Vaassen

De gemeente Epe neemt het initiatief om de doorfietsroute tussen de Zuukerenkweg in Epe en de gemeentegrens met Apeldoorn verder uit te werken. Nu de gemeente Apeldoorn heeft gekozen voor een minder ambitieuze verbetering van het fietspad, trekken de provincie Gelderland en de Cleantech Regio zich als trekker terug. 

Uitwerkingsonderzoek

De verdere uitwerking is nodig om de gemeenteraad van Epe komend najaar een goed besluit te kunnen laten nemen over hoe de doorfietsroute tussen de Zuukerenkweg en de gemeentegrens met Apeldoorn wordt aangelegd. Het is vooral bedoeld om goed inzicht te krijgen in de kosten van de te nemen maatregelen die nodig zijn voor een zogeheten doorfietsroute. Ook moet het onderzoek inzicht geven in de financiering (mogelijke subsidies) en de fasering van de aanleg. De gemeenteraad gaf in februari groen licht voor de verdere uitwerking. Epe vindt een vlotte en veilige noord-zuid fietsroute belangrijk, zowel voor woon-werkverkeer, voor scholieren en voor recreatieve fietsers. De doorfietsroute is belangrijk om gemotoriseerd verkeer tussen Epe en Apeldoorn een duurzaam alternatief te bieden. Epe verwacht dat het aandeel fietsers in het verkeer in de toekomst alleen maar zal toenemen. Het onderzoek is naar verwachting in september klaar. Daarna kan de gemeenteraad een besluit nemen over het opstellen van een definitief ontwerp.

Aparte trajecten

Omdat de gemeente Apeldoorn besloten heeft de fietsroute op Apeldoorns grondgebied niet als hoogwaardig aan te leggen, gaan de beide gemeente ieder hun eigen weg. Apeldoorn wil de fietsroute wel verbeteren, maar niet tot het niveau van een hoogwaardige fietsroute. De gemeente Epe blijft met Apeldoorn afstemmen om beide trajecten goed op elkaar aan te laten sluiten. De provincie Gelderland gaat de gemeente Epe ondersteunen bij het nadere uitwerkingsonderzoek voor het tracé (tot de Zuukerenkweg). De gemeente Epe betrekt en informeert bij de uitwerking de belanghebbenden en omwonenden langs het tracé in Epe. 

Epe-Zwolle

De provincie Gelderland start voor de komende zomer met de verkenning van een hoogwaardige fietsroute vanaf de Zuukerenkweg in Epe naar Zwolle. De gemeente Epe werkt in de in deze verkenning onder leiding van de provincie Gelderland samen met de gemeenten Heerde, Hattem en Zwolle. Samen met omwonenden en belangenorganisaties gaan we alle mogelijke tracés van de Zuukerenkweg in Epe richting Heerde in kaart brengen.