Nieuwe stappen naar nieuw hospice

Stichting Vrijwillige Hulpdienst de Kruimelschaar in Epe heeft samen met stichting Hospice Noordoost Veluwe (NOV) op 30 juli jl. een belangrijk besluit genomen. In een gezamenlijke vergadering is toen besloten de plannen voor een nieuw hospice aan de Griseeweg te Epe te stoppen. Deze plannen lopen al jaren en tot realisatie was nog steeds niet definitief besloten. Hobbels naar de realisatie waren onder meer de garantie van medische zorg, terwijl ook de financiële paragraaf nog niet sluitend was. De stichting Hospice NOV heeft veel werk gestoken in de voorbereiding van een nieuw hospice. En verdient daarvoor veel lof. Het is natuurlijk een teleurstelling als dan de realisatie niet kan doorgaan. De Kruimelschaar is het bestuur dankbaar voor de grote hoeveelheid informatie die verzameld is. Met het bestuur van stichting NOV is afgesproken de organisatie nu te vereenvoudigen en beide stichtingen onder een bestuur te brengen: dat van de Kruimelschaar. De hulpverlening en het voorbereiden van een nieuw hospice komen daarmee in een hand, en wordt daarmee overzichtelijker.

Toch een nieuw hospice dus?
Op dit moment beschikt de Kruimelschaar over een hospice met 3 bedden, in Oene. Dit hospice wordt veel gebruikt. Voor De Kruimelschaar is dit een bewijs dat de behoefte aan een hospice in de gemeente Epe echt bestaat. Voor dit hospice in Oene is een tijdelijke vergunning verkregen. We gaan dus onverminderd door met de voorbereidingen voor een nieuw hospice. We hopen binnen enkele weken te kunnen vertellen waar we dat willen gaan realiseren. De voorbereidingen zijn in volle gang. Maar we hebben geleerd om pas Eureka! te zeggen als we van alle partijen het akkoord binnen hebben. Zeker is wel dat we niet meer met lange voorbereidingstijden willen werken. Er moet gewoon snel duidelijkheid komen, ook voor de velen die zich hebben ingezet voor het nieuwe hospice. Daar ligt nu voor de Kruimelschaar de prioriteit.