nieuws

Oost Europa Commissie – nieuw goederen depot in Oene

Nieuw goederendepot

In de zoektocht naar een nieuwe plek voor het goederendepot, bood dhr. G.J. Dijkgraaf spontaan ruimte aan in één van zijn schuren. Wij zijn dankbaar dat er in korte tijd een nieuw onderkomen is gevonden en hopen dat het goederendepot nog lang voortgezet mag worden, omdat het in een grote behoefte voorziet.

Op zaterdag 22 april vertrekken 33 jongeren en 16 ouderen uit de gemeente naar Polen. Zij hopen o.a. de gemeenten van Stettin, Nowogard en Torun te bezoeken. Ook wordt een bezoek gebracht aan het voormalig concentratiekamp Auswitch-Birkenau. De bus die het reisgezelschap vervoert, neemt ook de goederen uit het depot mee voor de gemeente van ds. Komisarz uit Nowogard. Omdat de bus op vrijdag 21 april wordt geladen, willen we u vragen om de goederen ruim voor deze datum op de Donselaarsweg 6 te brengen.

Als we in de 13 jaren van ons bestaan terugkijken, gaat het inzamelen van goederen en kleding voor Oost-Europa boven verwachting. Allen heel hartelijk dank daarvoor. We hopen dat ook in de komende jaren goederentransporten naar Oost-Europa verzorgd kunnen worden. Regelmatig worden goederen naar het depot in Almere gebracht voor het kindertehuis in Roemenië. Zelfs op rommelmarkten zijn gemeenteleden, maar ook mensen van buiten de gemeente, op zoek naar speelgoed, dat er nog netjes uitziet of zelfs nog ongeopend is. Dit alles voor de kinderen in Polen en Roemenië. Geweldig!

Vanaf 2005 heeft Oene een goederendepot voor Polen en Roemenië, kortweg PRO. Wat vooral nodig is, zijn kleding en wasmiddelen, maar o.a. ook zeep, tandpasta, handdoeken, dekbedden enz. U kunt dit brengen bij de fam. G.J. Dijkgraaf, Donselaarsweg 6. Rechts van het erf in de open kapschuur mag alles worden neergezet. We zijn dankbaar dat deze opzet breed in de gemeente gedragen wordt en dat Gods zegen er op mag rusten. Hebt u verder vragen hierover of aanvullende ideeën, neem dan gerust contact op met de Oost-Europa Commissie.

De O.E.C.