Aanvragen bijdrage d’Olde Banke

Stichting d’Olde Banke ondersteunt sinds jaar en dag de verenigingen  in Oene en Welsum die tot het voormalige  werkgebied van de Rabobank Oene behoren.

Dit allemaal in het kader van het bevorderen van het maatschappelijk belang en ondersteuning van het verenigingsleven.

Alleen schriftelijke verzoeken kunnen worden gehonoreerd, hierin moet men duidelijk de motivatie voor de aanvraag aangeven. Het dient een goed onderbouwd verzoek zijn.

Gaarne ook het IBAN-nummer vermelden. De aanvragen moeten uiterlijk 31 december binnen zijn bij:

Secr. Stichting d’Olde Banke, Eperweg 1,    8167 LE OENE. In de loop van het volgende jaar vindt dan de beoordeling plaats.

de olde banke