nieuws

Dorcas Voedselactie – Omdat we om hen geven – 3/4 november bij de Spar

3/4 november – Dorcas Voedselactie – Omdat we om hen geven

Van 29 oktober tot en met 5 november wordt voor de tweeëntwintigste keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Op bijna duizend locaties in Nederland zamelen duizenden vrijwilligers samen met consumenten producten en geld in voor de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië.
In Oene wordt op vrijdag 3 en zaterdag 4 november de Dorcas Voedselactie gehouden bij de Spar, tijdens openingstijden. We nodigen u/jou van harte uit om mee te doen met de Voedselactie.

Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen, vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer uit. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door lokale partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners weten welke mensen hulp nodig hebben.

Het voedselpakket staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een breder programma van Dorcas. Samen met hun partners creëert ze een sociaal vangnet van mensen om de allerarmsten heen. Zo gaan er mensen voor ze zorgen. Met een voedselpakket wordt het leven de komende wintermaanden dragelijker. Het pakket is een bemoediging, een belangrijk steuntje in de rug. We laten hiermee zien dat duizenden mensen in Nederland om hen geven. Een voorbeeld is de 57-jarige Adrian uit Oekraïne. De winter komt er aan en dat is voor hem een zware periode. Hij komt dan nauwelijks de deur uit vanwege kou en sneeuw. Zijn vrouw heeft diabetes en zijn kinderen werken in het buitenland. Hij verloor zijn baan tijdens de crisis. Het is letterlijk kiezen: of brandhout voor de kachel of een zak aardappelen.
Nederland in actie
In Nederland zijn van 29 oktober tot en met 5 november tienduizend vrijwilligers op de been om de producten in te zamelen. Meer dan zeshonderd supermarkten en vele scholen en kerken verlenen hun medewerking aan de Dorcas Voedselactie. Vrijwilligers delen voedsellijstjes uit aan het winkelend publiek. Hierop staan producten die samen een voedselpakket vormen. Klanten van de supermarkten doen een boodschapje extra en geven deze af aan de vrijwilligers. Daarna wordt alles gesorteerd, ook door vrijwilligers. Nadat het pakket met de vrachtwagen op de plaats van bestemming is aangekomen, geeft Dorcas het aan de partnerorganisatie die het vervolgens via een lokale kerk bij de juiste mensen brengt.

Aktie Oene bij SPAR Tessemaker

In Oene wordt op vrijdag 3 en zaterdag 4 november de Dorcas Voedselactie gehouden bij de Spar, tijdens openingstijden. We nodigen u/jou van harte uit om mee te doen met de Voedselactie, graag tot ziens bij de Spar.