nieuws

GGD Noord- en Oost-Gelderland – Contactonderzoek tuberculose in wijk Berkenoord 2

Contactonderzoek tuberculose in wijk Berkenoord 2

 GGD Noord- en Oost-Gelderland doet contactonderzoek naar tuberculose, omdat bij inwoners uit de wijk Berkenoord 2 in Vaassen besmettelijke tuberculose (open tbc) is vastgesteld.

Door het contactonderzoek spoort de GGD eventuele besmettingen op. En wordt geprobeerd verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Wat doet de GGD?

Omdat niet duidelijk is waar en wanneer besmettingen hebben plaats gevonden, breidt de GGD het contactonderzoek uit. Mensen uit de directe omgeving van de patiënten met tuberculose krijgen daarom per brief een oproep voor het onderzoek met de huidtest op 24 oktober. Twee dagen na de huidtest, op 26 oktober, komen de mensen terug voor controle. Als de huidtest positief is, wordt een longfoto gemaakt en vindt onderzoek door de arts plaats. Dit onderzoek is gratis.

Als blijkt dat er veel besmettingen zijn, dan breidt de GGD het onderzoek verder uit en worden ook andere mensen opgeroepen.

 Wat is tuberculose?

Tuberculose is een infectieziekte die meestal in de longen zit en meestal goed is te behandelen met medicijnen. Deze moeten minimaal 6 maanden geslikt worden. Bij longtuberculose zijn de meest voorkomende klachten hoesten (soms bloed ophoesten), koorts, moeheid, vermagering en nachtzweten. Je kunt alleen besmet worden als je direct wordt aangehoest door een patiënt, niet op andere manieren. Na besmetting word je niet direct ziek, maar pas na enkele maanden tot twee jaar. Als blijkt dat je besmet bent, maar niet ziek, kun je de ziekte niet overdragen op anderen.

Bij vroegtijdige opsporing van een besmetting kan met medicijnen de ziekte worden voorkómen. Een besmetting wordt opgespoord door de Tuberculine Huid Test (Mantoux-test).

Besmettingen in Nederland

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 1000 mensen tuberculose. Een veelvoud hiervan raakt besmet maar wordt niet ziek, omdat zij uit voorzorg met medicijnen behandeld worden.

De afdeling tuberculosebestrijding van de GGD voert jaarlijks diverse bron- en contactonderzoeken uit. Een contactonderzoek start met onderzoek van directe contacten: familieleden en personen, die dagelijks of wekelijks in contact zijn geweest met de patiënt. Als het nodig is wordt het contactonderzoek uitgebreid om ook minder frequente contacten te onderzoeken op tuberculose.

Meer informatie

Meer informatie over tuberculose vindt u op de website van het RIVM:

www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tuberculose, of op de website van het KNCV Tuberculosefonds: www.kncvtbc.org