nieuws

Koppel-Swoe -> Thuis Wonen Nu en Later in de gemeente Epe

Als je ouder wordt, is je eigen plek belangrijk en is thuis blijven wonen fijn en aantrekkelijk. Bij het project ‘Thuis Wonen Nu en Later’ worden ouderen in de gemeente Epe thuis bezocht door seniorenvoorlichters van Koppel-Swoe.

Een seniorenvoorlichter is een getrainde vrijwilliger die met de ouderen in gesprek gaat. Met als doel om te inventariseren wat nodig is. Nu én in de toekomst, zodat de oudere zo lang en prettig mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Iedereen in de gemeente Epe kan gebruikmaken van Thuis Wonen Nu en Later.

Samenwerken Thuis Wonen Nu en Later

In de gemeente Epe zijn verschillende organisaties actief op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Vanuit deze organisaties vinden huisbezoeken plaats, vaak met een eigen doel. Dan kun je denken aan de energiecoach van Triada of een bezoek van Kruimelschaar.

Bij het project Thuis Wonen Nu en Later is er aandacht voor de onderlinge afstemming hiervan. Er is een klankbordgroep in het leven geroepen waaraan verschillende organisaties deelnemen. Het doel van de klankbordgroep is afstemming en uitwisseling van de huidige ontwikkelingen op de verschillende terreinen. Zo wordt er een jaarkalender samengesteld waarin de verschillende activiteiten en voorlichtingen gebundeld worden.

Het project Thuis Wonen Nu en Later is ook een intensieve samenwerking aangegaan met het Rode Kruis. Op het gebied van scholing, vrijwilligers en de uitvoering van de gesprekken wordt ook gezamenlijk ontwikkeld.

Thuis Wonen Nu

In 2018 krijgen alle ouderen die in dit jaar 75 jaar worden een brief waarin staat dat de seniorenvoorlichter contact op zal nemen voor een persoonlijke gesprek. Als de ouderen het prettig vinden, kunnen zij bij dit gesprek een bekende uitnodigen, zoals bijvoorbeeld een zoon, dochter of een goede vriend.

Het onderdeel ‘Thuis Wonen Nu’ houdt in dat de seniorenvoorlichter van Koppel-Swoe in gesprek gaat met de ouderen. In het gesprek kunnen ouderen aangeven wat zij van hun persoonlijke situatie vinden. Is alles goed zoals het is? Verwacht de oudere dat dit voorlopig zo blijft? Zijn er nog eventuele wensen? Is er op korte termijn wellicht behoefte aan ondersteuning? Zo verkennen de seniorenvoorlichter en de ouderen samen wat er mogelijk is en wat niet.

Thema’s Thuis Wonen Nu

De thema’s die besproken kunnen worden zijn: wonen, gezondheid, mobiliteit en vervoer, welbevinden, financiën, mantelzorg en zelfredzaamheid. De seniorenvoorlichter beschikt over veel informatie. Hij of zij weet bijvoorbeeld welke zorgaanbieders er in de gemeente Epe zijn, heeft foldermateriaal van onder andere vervoersdiensten en fungeert als een wegwijzer in alle verschillende organisaties en voorzieningen.

Ook weet de seniorenvoorlichter wat er mogelijk is als het gaat om langer veilig en zelfstandig thuis te kunnen blijven. Wil men hier een uitgebreid gesprek over, dan kan er een vervolgafspraak gemaakt worden (Thuis Wonen Later).

Behalve gesprekken worden er ook voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze kwartaalbijeenkomsten worden in samenwerking met andere partners georganiseerd.

Thuis Wonen Later

Het onderdeel ‘Thuis Wonen Later’ is gericht op de toekomstbestendigheid van de woning. Een getrainde vrijwilliger voert een woningcheck uit. Hiervoor wordt een checklist doorgenomen en bekijkt de vrijwilliger of het wooncomfort en de veiligheid nog voldoet of dat deze aangepast moet worden. Vervolgstap? Een team van vrijwilligers kan eventuele kleine aanpassingen uitvoeren. Hierin wordt samengewerkt met de Vrijwillige Hulpdienst Vaassen en met de Kruimelschaar.

Aan de hand van de uitkomsten van de woningcheck geeft de vrijwilliger informatie en advies waar men terecht kan bij verschillende aanbieders die eventueel grote(re) aanpassingen uit kunnen voeren. Tevens verstrekken zij informatie over hoe eventuele aanpassingen via de wmo of woningbouwvereniging aangevraagd kunnen worden.

In 2018 gaat Koppel-Swoe op zoek naar vrijwillige verhuiscoaches die een eventuele verhuizing kunnen ondersteunen. Dit is in ontwikkeling.

Doorverwijzing

Tijdens de gesprekken worden vele onderwerpen besproken. Meestal is informatie en advies over het betreffende onderwerp daarbij afdoende. Maar het kan ook zijn dat er meer aandacht gewenst is voor bepaalde onderwerpen. Mocht blijken dat er behoefte is aan meer informatie, ondersteuning of begeleiding, dan kan contact op worden genomen met onder andere:

# Het formulierenteam. Een vrijwilliger van het formulierenteam helpt de inwoner met administratieve ondersteuning om de administratie op orde te brengen.

# De cliëntondersteuner ouderen. In een gesprek met de cliëntondersteuner ouderen kan de oudere bespreken waar hij of zij zich zorgen over maakt, wat aan zorg en ondersteuning nodig is en dient de ondersteuner als wegwijzer in het woon-, zorg- en welzijnsaanbod.

De cliëntondersteuner mantelzorg. In een gesprek met de cliëntondersteuner mantelzorg wordt besproken of de mantelzorg naar wens verloopt of dat er behoefte is aan meer advies/ondersteuning/begeleiding.

# Het Wmo-loket. Voor de aanvraag voor indicaties zoals huishoudelijke hulp, woningaanpassing et cetera.

Wij zijn op zoek naar seniorenvoorlichters

Voor het project Thuis Wonen Nu en Later zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers met hart voor mensen, die na een uitgebreide training aan de slag willen gaan als seniorenvoorlichter. Mensen die door middel van het gesprek aan te gaan informatie en advies geven in het kader van zelfredzaamheid. Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met de hieronder vermelde contactpersonen.

Meer informatie over het project Thuis Wonen Nu en Later? Neem contact op met Koppel-Swoe via telefoonnummer 0578-676767.

Vraag naar Bernadette Kodden b.kodden@koppelswoe.nl (maandag, dinsdag en donderdag) of Niki Binnendijk n.binnendijk@koppelswoe.nl (maandag, dinsdag en donderdag)