Sport- en Beweegakkoord gemeente Epe ondertekend

n De Hezebrink in Emst is gisteravond het Sport- en Beweegakkoord van de gemeente Epe ondertekend. Dit gebeurde vanwege de coronacrisis in aanwezigheid van slechts een beperkt aantal betrokken organisaties. Wie niet naar dit zalencentrum was afgereisd kon het akkoord ‘op afstand’ ondertekenen.

Actiepunten

Tientallen partijen hebben meegewerkt aan dit akkoord. Waaronder aanbieders van sport- en beweegactiviteiten, scholen, welzijnsinstellingen, Heel Epe Beweegt en de gemeente Epe. Aangedragen wensen en ideeën zijn vertaald in ambities en actiepunten die inwoners van de gemeente Epe moeten enthousiasmeren om meer te gaan sporten en bewegen.

Bijvoorbeeld:

  • Trainers, leerkrachten en andere sport- en beweegbegeleiders (bij)scholen om kinderen en volwassenen op het juiste niveau te kunnen trainen.
  • Een sport- en beweegplatform oprichten om de samenwerking tussen sportverenigingen te stimuleren en aanwezige kennis te delen.
  • Het uitbreiden van de voorlichting over gezond gedrag en een gezonde leefstijl, in samenwerking met bijvoorbeeld Jongeren Op Gezond Gewicht.

Belangrijk

“Het is belangrijk dat iedereen in elke fase van zijn leven kan sporten en bewegen”, deelde wethouder Robert Scholten van de gemeente Epe mee. Dit akkoord reikt daarvoor veel ideeën en mogelijkheden aan, zo bleek uit drie daarvoor gehouden presentaties.

De wethouder bedankte iedereen die aan de totstandkoming heeft meegewerkt, waaronder de klankbordgroep. Hij zette vervolgens als eerste in de rij zijn handtekening op een foamboard met stickers van aanwezige organisaties.

Uitwerking

Het akkoord wordt nu uitgewerkt. “Met alle ruimte om hiervoor plannen in te dienen”, deelt medeopsteller Eralt Boers van het bedrijf Looplijnen mee.

Zie voor meer informatie: www.heelepebeweegt.nl.