bibliotheek epe

Veel belangstelling voor lezing boerenlandschap

Veel belangstelling voor lezing boerenlandschap

Er waren heel veel bezoekers bij de lezing van Henri Slijkhuis over ontstaan en ontwikkeling van het boerenlandschap. De door museum Hagendoorns Plaatse en de Bibliotheek Noord-Veluwe georganiseerde lezing vond plaats bij Hagendoorns Plaatse.

Van Henri Slijkhuis, de bekende spreker en auteur uit Epe, verscheen in 2021 het boek Het boerenleven op de Noordoost-Veluwe. Zijn expertise bleek duidelijk bij de lezing. De nadruk lag op de ontwikkeling van het boerenlandschap in Epe, Emst en omstreken.

Henri Slijkhuis nam de aanwezigen mee terug in de tijd. Hij begon bij 3000 jaar voor Christus, toen de eerste mensen op de Veluwe kwamen wonen. Hij besprak de verschillende ontwikkelingen in dit gebied, zoals de komst van de aardappelteelt en de vervanging van akkerbouw door veeteelt. Het publiek luisterde geïnteresseerd naar het verhaal van Henri Slijkhuis. Sommige wetenswaardigheden verrasten de aanwezigen. Zoals de grote afname van het aantal boeren in Epe. Van 2.000 boeren in 1963 naar 167 nu.

Na de lezing was er alle gelegenheid voor het stellen van vragen.

Hagendoorns Plaatse vormde een uniek locatie voor deze lezing. De voormalige boerderij stamt uit 1715.

De lezing van Henri Slijkhuis over ontstaan en ontwikkeling van het boerenlandschap trok veel belangstellenden