bibliotheek epe

Wie maakt het verschil voor een kind?

Bibliotheek zoekt voorlezers in strijd tegen taalachterstand

TEKST: Voor het slapen gaan nog even voorlezen op de rand van het bed van je kind. Of ‘s middags samen op de bank met een kopje thee. In veel gezinnen is het dagelijkse kost. Kleuters maken zich zo spelenderwijs een grote woordenschat, taalbegrip en boekenkennis eigen. Maar dat is in lang niet alle huishoudens even vanzelfsprekend. In sommige gezinnen groeien kinderen op in een taalarme omgeving. Bijvoorbeeld omdat ouders de Nederlandse taal onvoldoende spreken of omdat ze niet goed weten hoe zij het voorlezen aan moeten pakken.

Deze kinderen groeien op met een achterstand en daar wil de Bibliotheek Noord-Veluwe met de ‘VoorleesExpress’ iets aan doen. De VoorleesExpress is een initiatief waarbij enthousiaste vrijwilligers voor deze kinderen het verschil maken. Het gaat om voorlezers die de taalontwikkeling en het leesplezier van kinderen tussen de 2 en 8 jaar bevorderen. Belangrijk, want geletterdheid is de grootste voorspeller van succes op school. En het is aangetoond dat kinderen een taalachterstand kunnen ontwikkelen wanneer er te weinig met ze is gelezen of gesproken. 

Voor de VoorleesExpress in met name Elburg, Heerde en Oldebroek is de bieb dringend op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om gedurende twintig weken op een vast moment één uur per week voor te lezen bij gezinnen thuis. De voorlezer laat ouders en kinderen kennis maken met interactief voorlezen, boekjes en verhalen. Samen met het gezin wordt gekeken hoe het voorlezen het beste in de thuissituatie past. Alle voorlezers krijgen de training ‘interactief voorlezen’ voordat ze naar een gezin gaan en krijgen een begeleider toegewezen. Het nieuwe seizoen van de VoorleesExpress start in januari.

Uit een studie van de Erasmus Universiteit in opdracht van de Stichting Lezen is inmiddels gebleken dat de VoorleesExpress werkt. Deelnemende kinderen gaan vooruit in verhaalbegrip en het aantal boeken dat ze kennen. Hun ouders gaan naar eigen zeggen

bovendien intensiever voorlezen.


Voor meer informatie of aanmelden als voorlezer kunnen belangstellenden contact opnemen met de projectleider van de VoorleesExpress, Geraldine Galjee. Dat kan via ggaljee@bibliotheeknoordveluwe.nl of door het formulier in te vullen op https://www.bibliotheeknoord-veluwe.nl/over-ons/voorlezer-voorleesexpress.html.